fredag 21 augusti 2015

Tyska åk 7 v. 35-36

Tyska åk 7 vecka 35-36
Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande två veckorna.  
Vecka 35
Måndag 24/8
Vi antecknar hälsningsfraser och några enkla meningar.
Tisdag 25/8
Vi lär oss räkneord 0-20.
Vi lär oss olika klassrumsord.
Läxa tills på fredag 28/8:
Text och glosor till kapitel 1B samt anteckningar med enkla meningar.
Fredag 28/8
Vi lär oss berätta lite om oss själva.
Läxa tills på tisdag 1/9:
Text och glosor till kapitel 2B samt uttrycken ”Was ist das?” och ”Das ist…” från kap. 2A.
Vecka
36
Måndag 31/8
Vi skriver och berättar om oss själva.
Vi lär oss olika fritidsaktiviteter.
Tisdag 1/9
Vi lär oss olika färger.

Läxa tills på fredag 4/9:
Glosor till kapitel 3A.
Fredag 4/9
Vi lär oss fråga hur någon mår.
Läxa tills på tisdag 8/9:
Text och glosor till kapitel 3B.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Tyska åk 8 v. 34-36

Tyska åk 8 vecka 34-36
Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.  
Vecka 34
Tisdag 18/8
SKOLSTART
Onsdag 19/8
Vi repeterar och tränar på att prata tyska.
Fredag 21/8
Vi arbetar med kap. 1A.
Türkisch für Anfänger

Vecka 35
Tisdag 25/8
Vi arbetar vidare med kap. 1A.
Genomgång av perfekt av regelbundna verb.
Arbeta i ÖB med s. 123-124.

Läxa tills på fredag 28/8:
Text och glosor till kap. 1A.
Onsdag 26/8
Fortsatt arbete med perfekt i ÖB s. 123-124 samt stencil.
Fredag 28/8
Genomgång av och arbete med halva kap. 1B.
Türkisch für Anfänger
Läxa tills på tisdag 1/9:
Anteckningarna om perfekt av regelbundna verb.
Vecka
36
Tisdag 1/9
Genomgång av perfekt av oregelbundna verb.
Arbeta med kapitel 1C.
Fortsatt arbete med perfekt.
Läxa tills på fredag 4/9:
Text och de förprickade glosorna till den första hälften av kapitel 1B.
Onsdag  2/9
SCHEMABRYTANDE AKTIVITETER
Fredag 4/9
Genomgång av resten av kapitel 1B.
Türkisch für AnfängerLäxa tills på tisdag 8/9:
Anteckningarna om perfekt av oregelbundna verb.  
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma. Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor

Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

Tyska åk 9 v.34-36

Tyska åk 9 vecka 34-36
Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)


Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.
Vecka 34
Tisdag 18/8
SKOLSTART
Onsdag 19/8
Vi repeterar och tränar på att prata tyska.
Vi tränar på skolämnen.
Fredag 21/8
Vi antecknar skolämnen.
Genomgång av och arbete med Der Sprung 4 kap. 9A.
Repetitionsstencil.

Vecka 35
Tisdag 25/8
Genomgång av tema av verb.
Vi arbetar med s. 50-51 i ÖB.
Onsdag 26/8
Hörövning.
Fortsatt arbete i ÖB med s. 53-54, 51.Läxa tills på fredag 28/8:
Text och glosor till kapitel 9a ”Schüler über Schule”.

Fredag 28/8
Läxförhör.
Genomgång av kap. 9b ”Luises Blog”. Vi läser och översätter texten samt arbetar med s. 52 i ÖB.

Läxa tills på tisdag 1/9:
Temaformerna av följande fyra verb: beginnen, begreifen, beissen och bekommen ÖB s. 138.
Vecka
36
Tisdag 1/9
Läxförhör.
Genomgång av ny verb.
Vi läser och översätter kap. 9c “Kein schöner Tag”.
Onsdag 2/9
SCHEMABRYTANDE AKTIVITETERLäxa tills på fredag 4/9:
Text och glosor till kap. 9b ”Luises Blog”.
Fredag 4/9
Läxförhör.
Genomgång av och arbete med kap. 7a “Mein Arbeitsplatz ist…”

Läxa tills på tisdag 8/9:
Temaformerna av följande fyra verb: biegen, binden, bitten och bleiben ÖB s. 138.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor

Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.