tisdag 25 oktober 2016

måndag 17 oktober 2016

Svenska 9H v.42-46 - förmågan att formulera sig i tal och i skrift

Svenska 9H v. 42-46

Förmåga som tränas:

 • att formulera sig i tal och i skrift

Under veckorna 42-46 kommer vi dels att arbeta med en skrivuppgift, dels att arbeta med ett gammalt muntligt nationellt prov.

Skrivuppgifterna finns bland dina delade dokument i driven. Välj ett ämne och skriv en väl genomarbetad text. När första utkastet till texten är klart får du respons på din text av en klasskamrat, och därefter bearbetar du din text utifrån denna respons.

Under en lektion kommer du att få förbereda dig inför det muntliga nationella provet, och under en lektion deltar du i en gruppdiskussion. Övrig tid i denna kurs ägnas åt skrivuppgiften.

Nedan följer klickbara länkar med information inför det nationella provet i svenska:Tyska åk 9: planering v. 42-43 samt LPP

Tyska åk 9 vecka 42-43
Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande två veckorna.
Vecka 42
Måndag 17/10
Vi arbetar med kap. 11B och 11C.
Vi arbetar i ÖB s. 64-66.


Läxa tills på tisdag den 18/10:
Temaformerna av följande fyra verb: fangen, finden, fliegen och fliehen ÖB s. 138.
Tisdag 18/10
Hörövning.
Genomgång av och arbete med nya verb.


Läxa tills på torsdag 20/10:
Text och glosor till kap. 11B+11C.
Torsdag 20/10
Läxförhör.
Vi rättar i ÖB.
Genomgång av ny läxa.
Film.
Vecka 43
Måndag 24/10
Vi arbetar med ÖB s. 67.
Vi arbetar med en text från Skolverket.

Läxa tills på tisdag den 25/10:
Temaformerna av följande fyra verb: fressen, geben, gefallen och gehen ÖB s. 138.
Tisdag 25/10
Vi arbetar med verb.Läxa tills torsdagen den 27/10: Sjukdomar - se ÖB s. 64 + s. 66 (eller www.glosor.eu “Der Sprung 4 fraser kap. 11”)
Torsdag 27/10
Läxförhör.
Film.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma. Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

LPP Moderna språk
Tyska åk 9 vecka 33-43 - Utbildning och arbete
Förväntningar och mål
Under de kommande veckorna förväntas ni  lära er följande:
 • ord, fraser och meningar inom temat utbildning och arbete
 • temaformerna av några vanliga verb samt att kunna använda dem i meningar
 • att kunna läsa om, lyssna på, skriva om och prata om skolämnen, läxor, prov, klädsel och mat i skolan
 • att kunna läsa om, lyssna på, skriva om och prata om olika yrken och arbetsplatser
 • att kunna berätta om era framtidsplaner


Förmågor
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där språket används.


Centralt innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och
dikter.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och
intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga
uttryck samt grammatiska strukturer.


Elevinflytande
Hur arbetar vi för att uppnå förväntningarna och målen?
 • ca 10-15 min på tysklektionen att börja jobba med läxan dagen före läxtillfället
 • mer Kahoot
 • genomgångar där alla kan vara med och diskutera och förstå samt anteckna
Vad vill ni mer lära er?
 • Repetera mycket
Hur visar ni era kunskaper (utöver provet i slutet av arbetsområdet)?
Läxdagar: Glosläxor till torsdagar, verbläxor till tisdagar - alla har samma ord eller 10 gemensamma och 5 självvalda? Merparten önskar att alla har samma glosor, eftersom det blir enklare med www.glosor.eu då.
Film: helst sista lektionen i veckan eller på måndagar, gärna även med tysk text


Så här arbetar vi
Vi läser, lyssnar på och arbetar med olika texter och utökar på så vis vårt ordförråd. I samband med detta tränar vi på att uttrycka oss såväl skriftligt som muntligt. Vi har genomgångar och tränar sedan på olika moment både i tal och i skrift. Vi lyssnar även på tysk musik, ser tysk film och tränar via Kahoot.


Bedömning
Formativ bedömning ges kontinuerligt under arbetets gång samt i slutet av arbetsområdet.
Allmän matris för ämnet tyska finns på UNIKUM, och denna uppdateras successivt under terminen. I detta arbetsområde fokuserar vi främst på:
 • Förstå tal och text
 • Formulera sig muntligt och skriftligt
 • Bearbeta och förbättra

måndag 10 oktober 2016

Tyska åk 8: planering v. 40-43 samt LPP

Tyska åk 8 vecka 40-43
Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande fyra veckorna.  
Vecka 40
Tisdag 4/10
Vi arbetar med kapitel 2C och lär oss mer om München.
Vi lär oss användbara småord.
Onsdag 5/10
Muntlig övning ÖB s. 18.
Vi arbetar i ÖB s. 13, 16.

Läxa tills på torsdag 6/10:
Försök lära dig så många småord som möjligt.
Torsdag 6/10
Läxförhör.
Genomgång av kapitel 3A.
Türkisch für Anfänger
Vecka 41
Tisdag 11/10
Genomgång av och arbete med perfekt av starka verb ÖB s.124-126.
Onsdag 12/10
Hörövning.
Fortsatt arbete med perfekt.

Läxa tills på torsdag 13/10:
Text och glosor till kap. 3A.
Torsdag 13/10
Läxförhör.
Genomgång av kapitel 3B.
Türkisch für Anfänger

Vecka
42
Tisdag 18/10
Vi arbetar med kapitel 3B.
Vi arbetar med en dialog.

Onsdag 19/10
Fortsatt arbete med dialogen.

Läxa tills på torsdag 20/10:
Text och glosor till kap. 3B.
Torsdag 20/10
Läxförhör.
Türkisch für Anfänger.

Vecka
43
Tisdag 25/10
Vi repeterar.
Onsdag 26/10
8F i Vattenhallen i Lund
8G PROV - se nedan vad du kan träna på inför provet.
Torsdag 27/10
8G i Vattenhallen i Lund
8F PROV - se nedan vad du kan träna på inför provet.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma. Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se


Planeringen finns på min blogg “Susannes lektioner” www.susanneslektioner.blogspot.se


Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.


Att träna på inför provet den 27/10
Text och glosor
Kap. 3A Kleider machen Leute
Kap. 3B In der Boutique


Grammatik
Perfekt av regelbundna verb ÖB s. 122-124
Perfekt av oregelbundna verb ÖB s. 125
OBS! Ni måste kunna de olika formerna av haben på  s. 122.


Övrigt
Dialogen “In der Boutique”


LPP Moderna språk
Tyska åk 8 vecka 40-43
Förväntningar och mål
Under de kommande veckorna förväntas ni  lära er följande:
 • att berätta vad ni har gjort, dvs. perfektformen av verb. Ni kommer bland annat att läsa om, lyssna på, prata om och skriva om vad ni själva och andra personer har gjort.
 • ord, fraser och meningar för klädesplagg och vad man säger när man är i affärer och köper kläder


Elevinflytande: Vad vill ni mer lära er?
 • lära ord för att kunna använda dem i  konversationer
 • lära småord som man använder i vardagen
 • skriva texter och meningar


Förmågor
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där språket används.


Centralt innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och
dikter.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och
intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga
uttryck samt grammatiska strukturer.


Elevinflytande
Hur arbetar vi för att uppnå förväntningarna och målen? Elevernas förslag:
 • stenciler
 • övningar på datorn
 • skriva texter och meningar
 • helst inte så mycket arbete i ÖB
 • prata om innehållet i Türkisch efter det att vi har sett avsnittet


Vad vill ni mer lära er?
 • lära ord för att kunna använda dem i  konversationer
 • lära småord som man använder i vardagen
 • skriva texter och meningar


Hur visar ni era kunskaper?
 • prov efter ca 2 kapitel (=en del i boken)
 • inlämningsuppgifter/lämna in uppgifter vi har gjort
 • muntliga läxförhör


Läxor: Max en läxa i veckan och inte så stora läxor. Läxa torsdag-torsdag.


Türkisch für Anfänger ses en gång i veckan: torsdag


Så här arbetar vi
Vi läser, lyssnar på och arbetar med olika texter och utökar på så vis vårt ordförråd. I samband med detta tränar vi på att uttrycka oss såväl skriftligt som muntligt. Vi har genomgångar och tränar sedan på olika moment både i tal och i skrift. Vi arbetar med olika övningar i övningsboken, med stenciler och med skrivuppgifter via datorn. Vi lyssnar även på tysk musik och ser en tysk serie. Arbetsområdet avslutas med ett prov.


Bedömning
Formativ bedömning ges kontinuerligt under arbetets gång samt i slutet av arbetsområdet.
Allmän matris för ämnet tyska finns på UNIKUM, och denna uppdateras successivt under terminen. I detta arbetsområde fokuserar vi främst på:

 • Förstå tal och text
 • Formulera sig muntligt och skriftligt
 • Bearbeta och förbättra