måndag 28 augusti 2017

Tyska 7CD v. 34-36

Tyska 7CD v. 34-36
Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.  
Vecka
34
Tisdag 22/8
UPPSTARTSDAG
Onsdag 23/8
Vi lär oss några enkla ord och fraser.
Torsdag 24/8
Vi antecknar hälsningsfraser och några enkla meningar.
Genomgång av LPP och elevinflytande.

Läxa tills på tisdag 29/8:
Text och glosor till kapitel 1B
Vecka 35
Tisdag 29/8
Läxförhör.
Vi lär oss olika fritidsaktiviteter.
Info om blogg och www.glosor.eu
Onsdag 30/8
Vi lär oss räkneord 0-20.
Vi lär oss berätta lite om oss själva.

Läxa tills på torsdag 31/8:
Ord och fraser till kapitel 3A.
Torsdag 31/8
Vi arbetar med fraser från kap. 2B.
Vi spelar bingo.

Läxa tills på tisdag 5/9:
Text och glosor till kapitel 2B
Vecka
36
Tisdag 5/9
Vi lär oss fråga hur någon mår.

Onsdag 6/9
Vi lär oss olika klassrumsord.
Vi skriver och berättar om oss själva.

Läxa tills på torsdag 7/9:
Text och glosor till kapitel 3B.
Torsdag 7/9
Vi lär oss om olika personer i familjen och arbetar med kap. 4A.

Läxa tills på tisdag 12/9:
Text och glosor till kapitel 4A.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.


Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Tyska 7EFGH v. 34-36

Tyska 7EFG v. 34-36
Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.  

Vecka
34
Måndag 21/8
UPPSTARTSDAG
Tisdag 22/8
UPPSTARTSDAG
Onsdag 23/8
Vi lär oss några ord och fraser från kap. 1B.

Läxa tills måndag 28/8:
Text och glosor till kapitel 1B
Vecka 35
Måndag 28/8
Vi antecknar några enkla meningar och repeterar hälsningsord.
Genomgång av LPP och elevinflytande.
Vi lär oss olika fritidsaktiviteter.
Tisdag 29/8
Vi lär oss räkneord 0-20.
Vi lär oss berätta lite om oss själva.

Läxa tills onsdag 30/8:
Ord och fraser till kapitel 3A.
Onsdag 30/8
Vi arbetar med fraser från kap. 2B.


Läxa tills måndag 4/9:
Text och glosor till kapitel 2B
Vecka
36
Måndag 4/9
Vi lär oss fråga hur någon mår.
Vi lär oss olika klassrumsord.
Vi spelar bingo.
Tisdag 5/9
Vi skriver och berättar om oss själva.


Läxa tills onsdag 6/9:
Text och glosor till kapitel 3B.
Onsdag 6/9
Vi lär oss om olika personer i familjen och arbetar med kap. 4A.
Läxa tills måndag 11/9:
Text och glosor till kapitel 4A.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.


Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Tyska 8ABC v. 34-36

Tyska 8ABC vecka 34-36
Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.  
Vecka 34
Onsdag 23/8
Vi repeterar och tränar på att prata tyska.
Genomgång av LPP och elevinflytande.
Fredag 25/8
Genomgång av och arbete med kapitel 1A.
Info om bloggen och www.glosor.eu
Vi rättar repetitionsövningarna.
Türkisch für Anfänger.
Vecka 35
Onsdag 30/8
Vi rättar repetitionsstencilen och tränar på att prata tyska.
Genomgång av perfekt av regelbundna verb.
Arbeta i ÖB med s. 123-124 samt andra övningar.
Vi arbetar vidare med kap. 1A.


Läxa tills fredag 1/9:
Text och glosor till kap. 1A.
Fredag 1/9
Läxförhör.
Genomgång av och arbete halva kapitel 1B.
Fortsatt arbete med perfekt av regelbundna verb s. 123-124 samt andra övningar och rättning av dessa.
Türkisch für Anfänger.


Träna gärna på detta tills onsdagen den 6/9:
Perfekt av regelbundna verb anteckningar samt ÖB s. 123-124.
Vecka
36
Onsdag 6/9
Muntlig övning ÖB s. 9.
Hörövning.
Genomgång av och arbete med perfekt av oregelbundna verb ÖB s. 125-126.
Arbeta med kapitel 1C.

Läxa tills fredag 8/9:
Text och de förprickade glosorna till den första hälften av kapitel 1B.
Fredag 8/9
Läxförhör.
Genomgång av och arbete med resten av kapitel 1B.
Fortsatt arbete med perfekt av oregelbundna verb.
Türkisch für Anfänger

Träna gärna på detta tills onsdagen den 13/9:
Perfekt av oregelbundna verb anteckningar samt ÖB s. 125-126.

Läxa tills fredag 15/9:
Text och de förprickade glosorna till den andra hälften av kapitel 1B.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma. Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

Tyska 8EFG v. 34-36

Tyska 8EFG vecka 34-36
Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.  
Vecka 34
Tisdag 22/8
UPPSTARTSDAG
Torsdag 24/8
Genomgång av och arbete med kapitel 1A.
Genomgång av LPP och elevinflytande.

Vecka 35
Tisdag 29/8
Vi rättar repetitionsstencilen och tränar på att prata tyska.
Genomgång av perfekt av regelbundna verb.
Arbeta i ÖB med s. 123-124 samt andra övningar.


Läxa tills torsdag 31/8:
Text och glosor till kap. 1A.
Torsdag 31/8
Läxförhör.
Genomgång av och arbete med halva kapitel 1B.
Fortsatt arbete med perfekt av regelbundna verb och rättning av övningarna.
Türkisch für Anfänger.

Träna gärna på detta tills tisdagen den 5/9:
Perfekt av regelbundna verb anteckningar samt ÖB s. 123-124.
Vecka
36
Tisdag 5/9
Muntlig övning ÖB s. 9.
Hörövning.
Genomgång av och arbete med perfekt av oregelbundna verb ÖB s. 125-126.
Arbeta med kap. 1C.


Läxa tills torsdag 7/9:
Text och de förprickade glosorna till den första hälften av kapitel 1B.
Torsdag 7/9
Läxförhör.
Genomgång av och arbete med resten av kapitel 1B.
Fortsatt arbete med perfekt av oregelbundna verb.
Türkisch für Anfänger


Träna gärna på detta tills tisdagen den 12/9:
Perfekt av oregelbundna verb anteckningar samt ÖB s. 125-126.

Läxa tills torsdag 14/9:
Text och de förprickade glosorna till den andra hälften av kapitel 1B.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma. Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

fredag 25 augusti 2017

Tyska 9ABC v. 34-36

Tyska 9ABC vecka 34-36
Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.
Vecka 34
Måndag 21/8
LOV
Torsdag 24/8
Vi repeterar och tränar på att prata tyska.
Genomgång av LPP och elevinflytande.
Fredag 25/8
Genomgång av och arbete med Der Sprung 4 kap. 9A.
Arbete med repetitionsstencilen.
Info om bloggen och www.glosor.eu
Vecka 35
Måndag 28/8
Vi antecknar skolämnen.
Muntlig övning ÖB s. 50.
Vi arbetar med verbet bekommen s. 53-54.
Arbete med kap. 9A.

Torsdag 31/8
Hörövning.
Vi arbetar i ÖB med s. 51.


Läxa tills på fredag 1/9:
Text och glosor till kapitel 9A ”Schüler über Schule”.
Fredag 1/9
Läxförhör.
Genomgång av kap. 9B ”Luises Blog”. Vi läser och översätter texten.
Film.


Vecka
36
Måndag 4/9
Vi rättar i ÖB.
Genomgång av tema av verb.
Övning på tema av verb.

Torsdag 7/9
Vi fortsätter att träna på verb.
Muntlig övning ÖB s. 57.
Läxa tills på fredag 8/9:
Text och glosor till kap. 9B ”Luises Blog”.
Fredag 8/9
Läxförhör samt arbete med s. 52 i ÖB.
Genomgång av och arbete med kap. 7A “Mein Arbeitsplatz ist…”
Film.

Träna gärna på dessa till torsdagen den 14/9:
Temaformerna av följande fyra verb: beginnen, begreifen, beissen och bekommen ÖB s. 138.

Läxa tills på fredag 15/9:
Text och glosor till den första delen av kap. 7A  “Mein Arbeitsplatz ist…”(s. 42)
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.