tisdag 13 oktober 2015

Tyska åk 9 v.42-43

Tyska åk 9 vecka 42-43
Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande två veckorna.  
Vecka
42
Tisdag 13/10
Arbeta med kap. 3A och första delen av 3B.Läxa tills på onsdag 14/10:
Text och glosor till kap. 3A och den första delen av kap. 3B.
Onsdag 14/10
Läxförhör.
Genomgång av nya verb.
Hörövning.
Arbeta i ÖB med s. 18-19.

Läxa tills på fredag 23/10:
En del elever har omprov på imperfekt av starka verb.
Övriga har ingen läxa.
Fredag 16/10
Genomgång av och arbete med den andra delen av kap. 3B.
Arbeta med ÖB s. 20, 23.

Läxa tills på onsdag 21/10:
Tema av följande verb: fressen, geben, gefallen och gehen ÖB s. 138.
Vecka
43
Tisdag 20/10
Arbete med konjunktioner
i ÖB s. 147-150.Läxa tills på onsdag 21/10:
Tema av följande verb: fressen, geben, gefallen och gehen ÖB s. 138.
Onsdag  21/10
Läxförhör.
Genomgång av nya verb.
Fortsatt arbete i ÖB med s. 147-150 samt s. 20.

Läxa tills på fredag 23/10:
Text och glosor till den andra delen av kap. 3B.
Fredag 23/10
Läxförhör.
Genomgång av kap.
Vi gör klart sådant vi ännu inte är klara med.

Läxa tills på onsdag den 4/11:
Tema av följande verb: geniessen, geschehen, gewinnen och halten ÖB s. 138-139

Läxa tills på fredag den 6/11:
Text och glosor till den första delen av kap. 14A.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se


Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor

onsdag 7 oktober 2015

Svenska 9a - Gruppläsning

Gruppläsning 9a 
Förmågor som tränas (Lgr11): 
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • formulera sig i skrift och i tal
Information om läxorna: 
Ulrike och kriget
Måndag v. 42 till s. 59
Måndag v. 43 till s. 101 (kapitel 8)
Måndag v. 45 läst klart boken

Pojken i randig pyjamas
Måndag v. 42 till s. 72 (kapitel 8)
Måndag v. 43 till s. 102 (kapitel 12)
Vecka 44 till s. 151 (kapitel 17)
Måndag v. 45 läst klart boken

Han hette Jan
Måndag v. 42 till kapitel 7
Måndag v. 43 till kapitel 11
Måndag v. 45 läst klart boken

Godnatt Mister Tom
Måndag v. 42 till s. 73
Måndag v. 43 till s. 140
Vecka 44 till s. 220
Måndag v. 45 läst klart boken

Aldrig mera krig, Emma!
Måndag v. 42 läst klart boken
Därefter påbörjas läsning av Belägring.

Belägring
Måndag v. 43 s. 40 till kap. 5
Måndag v.45 läst klart boken

måndag 5 oktober 2015

Tyska åk 8 v. 41-43

Tyska åk 8 vecka 41-43
Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.  
Vecka
41
Tisdag 6/10
Genomgång av läxa.
Arbete med kap. 3A.
Vi arbetar i ÖB med s. 19.
Onsdag 7/10
Genomgång av perfekt med hjälpverbet “sein”.
Stencil med perfekt.


Läxa tills på fredag 9/10:
Glosor till kap. 3A ”Kleider machen Leute”.
Fredag 9/10
Läxförhör.
Genomgång av läxa tills nästa vecka.
Türkisch für Anfänger.

Läxa tills på tisdag 13/10:
Lär dig perfektformerna av följande verb: fahren, fliegen, gehen, kommen och laufen ÖB. s. 127.
Skriv 5 meningar på tyska – använd varje verb en gång. Skriv meningarna i perfekt.
Vecka
42
Tisdag 13/10
Genomgång av meningar i perfekt.
Arbete med kap. 3B.
Vi arbetar med ÖB s. 21.


Läxa tills på fredag 13/10:
Text och glosor till kap. 3B “In der Boutique”
Onsdag 14/10
Genomgång av ackusativobjekt ÖB s. 98. Ackusativstencil.
Vi arbetar med ÖB s. 22-23.

Fredag 16/10
Läxförhör.
Genomgång av läxa tills nästa vecka.
Türkisch für Anfänger

Läxa tills på tisdag 20/10:
Lär dig perfektformerna av följande verb: sein, werden och bleiben ÖB. s. 127.
Skriv 3 meningar på tyska – använd varje verb en gång. Skriv meningarna i perfekt.
Vecka
43
Tisdag 20/10
Genomgång av meningar i perfekt.
Vi arbetar med kap. 4A.
Vi arbetar vidare med ackusativ och stencilen “ In der Boutique”

Läxa tills på fredag 23/10:
Glosor till kap. 4A “Was wir alles machen”.
Onsdag  21/10
Hörövning.
Vi arbetar vidare med stencilen ” In der Boutique”.
Vi arbetar i ÖB med s. 24.
Fredag 23/10
Läxförhör.
Vi gör klart sådant vi ännu inte är klara med.
Türkisch für AnfängerVissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.
Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se


Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor

Tyska åk 7 v. 41-43

Tyska åk 7 vecka 41-43
Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.  
Vecka
41
Måndag 5/10
Genomgång av kapitel 7A ”Fisch, Krimis, Handball” och kapitel 7B ”Was machst du gern?”.
Tysk serie.
Läxa tills på fredag 9/10:
Glosor till kapitel 7B ”Was machst du gern?”
Tisdag 6/10
Fortsatt arbete med kapitel 7A och 7B.
Fredag 9/10
Vi lär oss klockan.
Läxa tills på tisdag 13/10:
Gör uppgifterna till kapitel 8B ”Wer kommt zur rechten Zeit? på s. 21 i boken.
Vecka
42
Måndag 12/10
Vi arbetar vidare med klockan.
Läxa tills på fredag 16/10:
Glosorna till kap. 8A ”Wie spät ist es?” samt räkneorden 0-20 s. 28.
Tisdag 13/10
Vi pratar om kapitel 8B som är läxa tills idag.
Vi går igenom bestämd och obestämd artikel och arbetar med kapitel 9A ”Meine Kleider”.
Fredag 16/10
Vi arbetar med kapitel 9B ”Deine Jacke ist schick”.
Läxa tills på tisdag 20/10:
Läs texterna a-c på s. 26 och försök lista ut vem som berättar. Ta hjälp av gloslistan på s. 32 för att förstå texterna.
Vecka
43
Måndag 19/10
Vi arbetar med text 10A ”Mein Name ist Felix”.
Läxa tills på fredag 23/10:
Glosorna till kap. 9A ”Meine Kleider”.
Tisdag 20/10
Vi skriver och berättar om oss själva.
Fredag 23/10
Vi avslutar vårt arbete i vår första tyskbok genom att skriva i ”Mein Tagebuch” s. 27 samt genom att göra klart sådant vi ännu inte hunnit med.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna på både text och glosor.

Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se