tisdag 29 mars 2016

Reportage 8f

Reportage 8f – VT-16
Vi arbetar just nu med texttypen reportage.

Så här arbetar vi:
Före praon läste vi och arbetade med ett reportage, och vi talade även om vad som är typiskt för texttypen reportage. Elevexempel på praoreportage lästes och diskuterades.

Nu är det dags att skriva ett eget praoreportage, och detta skrivs på svensklektionerna under vecka 13 och vecka 14. Instruktioner finns på lösblad.

Deadline söndagen den 17 april. Reportagen delas med mig: susanne.johansson@edu.simrishamn.se


Centralt innehåll i svenska (Lgr11):
·         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.

Förmågor som tränas (Lgr11):
·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Kunskapskrav för åk 9 (Lgr11):
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De

Se även matrisen för reportaget som finns delad i Google Drive.


Tyska åk 9 v.13-14

Tyska åk 9 vecka 13-14
Lärandemål:
 • att förstå tyska texter och talad tyska
 • att utöka ordförrådet
 • att kunna uttrycka sig på tyska både skriftligt och muntligt

Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
                (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande två veckorna.
Vecka
13
Tisdag 29/3
Vi pratar om påsktraditioner.
Hörövning “Fünf Minuten Ostern”.
Gör klart ÖB s. 112-113.
Arbeta med ÖB s. 32, 35-37.
Träna på väderuttryck.

Onsdag 30/3
Genomgång av sammansatta verb.
Arbete med löst sammansatta verb i ÖB s. 132-134.

Läxa till fredagen den 1/4:
Väderuttryck ÖB s. 32+36. Orden finns även på glosor.eu med namnet “Väderuttryck Der Sprung 4”.
Fredag 1/4
Läxförhör.
Fortsatt arbete med löst sammansatta verb.

Vecka
14
Tisdag 5/4
Vi repeterar inför provet.

Onsdag 6/4
Vi repeterar inför provet.

Fredag 8/4
PROV - se nedan vad du kan träna på inför provet.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

PROV i tyska fredagen den 8 april
Text och glosor
Kapitel 1A Das tanzende Boot
Kapitel 5A Traumwetter-Alptraumwetter

Övrigt
Väderuttryck ÖB s. 32+36.

Tyska åk 8 v. 13-14

Tyska åk 8 vecka 13-14
Lärandemål:
 • att förstå tyska texter och talad tyska
 • att utöka ordförrådet
 • att kunna uttrycka sig på tyska både skriftligt och muntligt
 • att lära sig om tyska påsktraditioner

Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande två veckorna.
Vecka
13
Tisdag 29/3
Vi läser och arbetar med texterna om påsken.
Gör klart ÖB s. 43.
Vi arbetar i ÖB med s. 91, 93-95.
Onsdag 30/3
Vi rättar i ÖB.
Hörövning “Fünf Minuten Ostern”.
Vi fortsätter arbeta i ÖB med s. 91, 93-95.

Läxa till fredag den 1/4:
Skriv din text “Was ist eine Osterhexe?” ÖB s. 94. Ta hjälp av orden i den orangefärgade rutan. Skriv i din skrivbok eller på datorn!
Fredag 1/4
Inlämning av påsktexter.
Genomgång av ny läxa.
Türkisch für Anfänger.
Vecka
14
Tisdag 5/4
Muntlig övning.
Vi repeterar reseord.

Onsdag 6/4
Hör- och läsförståelse.
Vi tränar på översättning.

Läxa till fredag den 8/4:
Text och glosor till påsktexterna TB s. 96-99
Fredag 8/4
Läxförhör.
Genomgång av läxa för 8e+8f.
Türkisch für Anfänger.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att alltid träna både på text och på glosor!

Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Tyska åk 7 v. 13-14

Tyska åk 7 vecka 13-14
Lärandemål:
 • att förstå tyska texter och talad tyska
 • att utöka ordförrådet
 • att kunna uttrycka sig på tyska både skriftligt och muntligt

Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande två veckorna.  
Vecka
13
Måndag 28/3
ANNANDAG PÅSK


Tisdag 29/3
Genomgång av läxförhör.
Vi lyssnar på och arbetar med kap. 8B.
Vi rättar i ÖB.
Vi arbetar med ÖB s. 36.

Läxa till fredag den 1/4:
Text och förprickade glosor till den första delen av kap. 8B (dag 1-2 i resedagboken)
Fredag 1/4
Skriftligt läxförhör.
Genomgång av ny läxa.
Türkisch für Anfänger.
Vecka
14
Måndag 4/4
Genomgång av läxförhör.
Vi arbetar med den andra delen av kap. 8B.
Repetition av tidsuttryck.
Vi arbetar i ÖB med s. 46-47, 49.
.
Tisdag 5/4
Hörövning.
En del elever arbetar med verb i presens, och en del elever arbetar med “Mein eigenes Buch”.
Läxa till fredag den 8/4:
Text och förprickade glosor till den andra delen av kap. 8B (dag 3-6 i resedagboken)
Fredag 8/4
Skriftligt läxförhör.
Vi gör tillsammans s. 43-44 i ÖB.
Genomgång av läxa.
Türkisch für Anfänger.

Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna på både text och glosor.
Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

onsdag 9 mars 2016

Nationella prov i svenska vecka 11 - 9A

NATIONELLA PROV I SVENSKA VECKA 11 - 9A

Tisdagen den 15 mars - Läsförståelseprov
Samling kl. 08.10 i S32
Läsning enligt schema från 12.30

Ni ska ta med penna och suddgummi. Ni får även ta med något att äta och dricka, men tänk på att ni inte får ha något som luktar, prasslar eller på annat stör. Mobilen får inte användas under provet!

Torsdagen den 17 mars - Uppsatsskrivande
Samling kl. 08.10 i S32
Läsning enligt schema från 12.10

Ni ska ta med er dator och laddare. Se till att datorn är laddad vid provets start. Ni får även ta med något att äta och dricka, men tänk på att ni inte får ha något som luktar, prasslar eller på annat sätt stör. Mobilen får inte användas under provet!

TIPS! Om ni vill repetera inför provet kan ni träna med hjälp av texttypslathunden, som vi har arbetat med på lektionerna. Ni får gärna också gå in på svenskläraren Annika Sjödahls sida på nätet. Kopiera följande länk och öppna i ett nytt fönster:

https://oppetklassrum.wordpress.com/2016/03/03/tips-infor-skrivandet/

Via denna sida får ni en del tips inför de nationella proven. De blåmarkerade orden är klickbara och via dem kan ni t.ex. hitta ännu mer information om olika texttyper.

tisdag 1 mars 2016

Tyska åk 7 v. 9-11

Tyska åk 7 vecka 9-11
Lärandemål:
 • att förstå tyska texter och talad tyska
 • att utöka ordförrådet
 • att kunna uttrycka sig på tyska både skriftligt och muntligt

Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.  
Vecka
9
Måndag 29/2
Vi arbetar med kap. 7A.
Vi arbetar i ÖB med s. 38-39.


Tisdag 1/3
Vi repeterar yrken.
Hörövningar.
Vi arbetar med kap. 7B.

Läxa till fredag den 4/3:
Att göra klart ÖB s. 38-39.
Fredag 4/3
Inlämning av läxtexter.
Genomgång av ny läxa.
Türkisch für Anfänger.
Vecka
10
Måndag 7/3
Vi arbetar med kap. 6A.
Genomgång av bestämd artikel och arbete med ÖB s. 98-101.


.
Tisdag 8/3
Fortsatt arbete med s. 98-101 i ÖB samt med s. 32 och s. 40 i ÖB.
Vi rättar i ÖB.

Läxa till fredag den 11/3:
Text och förprickade glosor till kap. 6A
Fredag 11/3
Skriftligt läxförhör.
Genomgång av läxa.
Türkisch für Anfänger.

Vecka
11
Måndag 14/3
Vi arbetar med kap. 6B. Genomgång av obestämd artikel och arbete med ÖB s. 102-104.

Tisdag 15/3
Fortsatt arbete i ÖB med s. 102-104 samt s. 36.
Türkisch für Anfänger.


Läxa till fredag den 18/3: Text och förprickade glosor till kap. 6B
Fredag 18/3
Skriftligt läxförhör.
Genomgång av läxa.
Vi rättar i ÖB.
Vi pratar om påsken.

Läxa till fredag den 1/4:
Text och förprickade glosor den första delen av kap. 8B.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna på både text och glosor.

Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se