fredag 27 november 2015

Tyska åk 8 v. 48-50


Tyskland och Schweiz
Eget arbete åk 8

Förmågor som tränas (Lgr11):
·        formulera sig och kommunicera i tal och skrift
·        använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
·        anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
·        reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Ni arbetar enskilt.  Ni blir tilldelade en delstat i Tyskland eller i Schweiz. Ta sedan reda på fakta om ert område med hjälp av litteratur och internet.

Ni ska skriva meningar på tyska om följande:
Ev. huvudstad
Storlek
Läge
Invånarantal
Ev. språk

Övrig information om ert område skriver ni på svenska.

Förbered en muntlig redovisning inför resten av klassen. Ni ska göra en Power Point-presentation som ni använder vid er muntliga redovisning. Tänk på att göra redovisningen ”levande” genom att vara väl förberedda när ni redovisar.
Tänk på att ni ska ange era källor i power point-presentationen.

Efter redovisningen delar ni ut ett frågeformulär med 3 frågor till klassen som de besvarar direkt efter redovisningen. Frågorna har ni förberett och delat eller gett Susanne före lektionen.

Ni delar er power point och era frågor med Susanne senast måndagen den 7/12.
Vi börjar med redovisningarna tisdagen den 8/12.

Ni får arbeta med detta på följande tysklektioner:
Fre 27/11- en del av lektionen
Tis 1/12
Ons 2/12
Fre 4/12

Det är ert ansvar att se till att ni hinner klart med arbetet under dessa lektioner. Ni kommer inte att ha någon annan läxa i tyska under denna period.

Tisdagen den 8/12 är det muntlig redovisning. Då ska alla vara redo att redovisa! Vid den muntliga redovisningen får ni gå fram två och två och redovisa om era platser efter varandra.


Tyska åk 9 v. 48-50

Deutsch Klasse 9
Bekannte Personen

Eine mündliche und schriftliche Aufgabe Herbst 2015

Förmågor som tränas (Lgr11):
·        formulera sig och kommunicera i tal och skrift
·        använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
·        anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
·        reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Ni ska ta reda på fakta om en känd tysk person och göra samt genomföra en fiktiv (påhittad) intervju med denna person.

I intervjun ska följande finnas med:
 1. Vad personen heter.
 2. Vad personen är känd för.
 3. Var personen är född och var han/hon har bott större delen av sitt liv. Anledningen till att personen flyttade om han/hon nu gjorde det.
 4. Lite grann om hans/hennes familj.
 5. Försöka beskriva hurdan han/hon är/var.
 6. Övrigt av intresse som kan förekomma i just din faktatext.

Varje intervju ska bestå av minst tio frågor. Tänk på att formulera med enkla ord. Ni ska främst använda sådana ord och uttryck som ni kan och absolut inte direktöversätta hela meningar via Google Translate.

Faktainsamlandet och frågeformulerandet sker individuellt, men vid redovisningen samarbetar man med en kamrat och då ansvarar kamraten för att ställa frågorna. Ägna gärna fredagen den 4/12 till att förbereda redovisningen med en kamrat.

Ni påbörjar detta på fredagen vecka 48, och därefter fortsätter ni detta arbete under vecka 49. Om ni inte är klara med arbetet fredagen den 4/12, så blir det läxa till tisdagen den 8/12.

Vi börjar med de muntliga redovisningarna tisdagen den 8/12. Det skriftliga manuset ska då också vara inlämnat eller delat med mig.

torsdag 19 november 2015

Tyska åk 7 v. 47-49

Tyska åk 7 vecka 47-49
Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande två veckorna.
Vecka 47
Måndag 16/11
Vi arbetar i ÖB.


Läxa tills på tisdag 17/11:
Repetera och kunna presensformerna av haben (ha) ÖB s. 129.
Tisdag 17/11
Vi rättar i ÖB.
Vi repeterar klockan.

Läxa till fredag 20/11:
Text och förprickade glosor till kap. 2B ”Wir stellen uns vor” samt följande två ord ur kap. 2A: woher och Geschwister
Fredag 20/11
Genomgång av räkneord.
Vi skriver och berättar om oss själva.
Vecka 48
Måndag 23/11
Vi rättar i ÖB.
Vi tränar på räkneord.


Läxa tills på tisdag 24/11:
Skriv klart texten om dig själv, som vi började på på fredagslektionen.
Tisdag 24/11
Inlämning av texter om er själva.
Repetition inför provet.

Läxa till fredag 27/11:
Räkneord 21-1000 ÖB s. 115. Om du har glömt räkneorden 0-20, så måste repetera dem.
Fredag 27/11
Läxförhör.
Hörövning.
Repetition inför provet.
Vecka 49
Måndag 30/11
Repetition inför provet.
Tisdag 1/12
PROV - se nedan vad du kan träna på.
Fredag 4/12
Genomgång av läxa.
Türkisch für Anfänger
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna på både text och glosor.
Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Prov i tyska tisdagen den 1 december
Text och glosor
Das Sprungbrett kap. 7B Was machst du gern?
Das Sprungbrett kap. 8A Wie spät ist es?
Der Sprung 2 kap. 1 Drei Länder – eine Sprache
Der Sprung 2 kap. 2A Hallo! (Läs texten så att du förstår den och kan använda fraserna.)
Der Sprung 2 kap. 2B Wir stellen uns vor
Grammatik
Presens av haben ÖB s. 129
Presens av sein ÖB s. 129
Övrigt

Räkneorden 0-1000 ÖB s. 115

onsdag 11 november 2015

Muntligt nationellt prov i svenska 9a

Muntligt nationellt prov 9a –
måndagen den 16/11 och tisdagen den 17/11

Vi kommer att vara i rum på tredje våningen i Söder.

Grupp 1
Elin
Matilda
Felicia
Sadeta
Minna

Grupp 2
Fabian
Jonathan
Hanna
Sandra
Grupp 3
Tilda
Emma
Linn
Florentina
Grupp 4
Samantha
Sofie
Ebba
Lukas
Grupp 5
Melinda
Ludvig
Ville
Moa

Grupp 1: Mån 16/11           Förberedelse 8.10-9.10      Diskussion 9.25-10.25
Grupp 2: Mån 16/11           Förberedelse 9.15-10.15    Diskussion 10.30-11.30
Grupp 3: Mån 16/11           Förberedelse 11.35-12.35  Diskussion 12.50-13.50
Grupp 4: Mån 16/11           Förberedelse 12.40-13.40  Diskussion 13.55-14.55

Grupp 5: Tis 17/11             Förberedelse 9.10-10.10     Diskussion 10.30-11.30

På Skolverkets sida med information om de muntliga nationella proven i svenska för årskurs 9 finns bedömningsmatrisen: 
http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/100/100350_391516matrissvenska.pdf
(Kopiera och klistra in länken ovan, så kommer du till bedömningsmatrisen.)


Svenska 9a - debattartikel

Svenska 9a - debattartikel 
Du ska nu träna på förmågan att formulera dig i skrift. I det centrala innehållet framgår det att vi ska arbeta med "strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag" (Lgr 11). 

Du ska nu därför skriva en debattartikel om något som berör dig. I en debattartikel ska du övertyga läsaren om någonting du tycker. Det är viktigt att du väljer ett ämne som du känner att du kan argumentera kring. Nedan följer exempel på ämnen som du skulle kunna argumentera för eller emot:

·        Skoluniform
·        Läxor
·        Djurförsök
·        Euro som valuta i Sverige
·        Användning av cykelhjälm
·        Rösträtt

Ämnena ovan är självklart bara exempel. Om du brinner för något annat, så kolla med mig så att det är ok att skriva om det innan du börjar skriva.

Tänk på att du måste ha en tydlig tes och helst tre argument. Du bör även försöka bemöta ett motargument.

Du får skriva på din debattartikel på svensklektionerna under vecka 46 och vecka 47. Din debattartikel ska vara klar och delad med mig söndagen den 22/11. Därefter ges ingen mer tid för skrivande i skolan.

På baksidan hittar du information om vad du ska ha med i debattartikeln samt exempel på användbara fraser. Du kan hitta information om hur man skriver debattartiklar på följande webbsidor:

Mallar och exempel på debattartiklar:


Filmen ”Skriva argumenterande texter” av Åsa Möller:

tisdag 3 november 2015

Svenska 8f v.45-46

Svenska 8f v. 45-46 - Skriva en debattartikel
Du ska nu träna på förmågan att formulera dig i skrift. I det centrala innehållet framgår det att vi ska arbeta med "strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag" (Lgr 11). 

Du ska nu därför skriva en debattartikel om något som berör dig. I en debattartikel ska du övertyga läsaren om någonting du tycker. Det är viktigt att du väljer ett ämne som du känner att du kan argumentera kring. Nedan följer exempel på ämnen som du skulle kunna argumentera för eller emot:

·         Skoluniform
·         Läxor
·         Djurförsök
·         Euro som valuta i Sverige
·         Användning av cykelhjälm
·         Rösträtt

Ämnena ovan är självklart bara exempel. Om du brinner för något annat, så kolla med mig så att det är ok att skriva om det innan du börjar skriva.

Tänk på att du måste ha en tydlig tes och helst tre argument. Du bör även försöka bemöta ett motargument.

Du får skriva på din debattartikel på svensklektionerna under vecka 45, vecka 46 och måndagslektionen vecka 47. Därefter ges ingen mer tid för skrivande i skolan. Din debattartikel ska vara klar och delad med mig onsdagen den 18/11 (OBS! NYTT DATUM FÖR DEADLINE!)

Du kan hitta information om hur man skriver debattartiklar på följande sidor på internet: 
Mallar och exempel på debattartiklar:


Filmen ”Skriva argumenterande texter” av Åsa Möller:

Tyska åk 9 v.45-47

Tyska åk 9 vecka 45-47
Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.
Vecka 45
Tisdag 3/11
Vi arbetar med kap. 14A.
Film.

Läxa tills på onsdag den 4/11:
Tema av följande verb: geniessen, geschehen, gewinnen och halten ÖB s. 138-139
Onsdag 4/11
Läxförhör.
Vi lyssnar på kap. 14B.
Göra klart i ÖB s. 147-150, 20.
Arbeta i ÖB s. 81-82 uppgift C.


Läxa tills på fredag den 6/11:
Text och glosor till den första delen av kap. 14A.

Fredag 6/11
Läxförhör.
Genomgång av ny läxa.
Vi rättar i ÖB.
Film.
Vecka 46
Tisdag 10/11
Lyssna på och arbeta med kap. 15.
Arbeta i ÖB med s. 84.

Onsdag 11/11
Lyssna på kap. 14C.
Hörförståelse.
Fortsatt arbete i ÖB s. 81-82, 84.

Läxa tills på fredag den 13/11:
Text och glosor till den andra delen av kap. 14A
Fredag 13/11
Läxförhör.
Vi repeterar inför provet.
Vi rättar i ÖB.
Film.
Vecka 47
Tisdag 17/11
Vi repeterar inför provet.
Onsdag 18/11
Vi repeterar inför provet.
Fredag 20/11
PROV - se på baksidan vad du kan träna på inför provet.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Att träna på till tyskprovet fredagen den 20/11
Text och glosor
Kap. 3A Ein Wochenende in Berlin
Kap. 3B Die Stadtrundfahrt
Kap. 14A Die Berliner Mauer und die Grenze

Grammatik
Tema av följande starka verb: finden, fliegen, geben, gehen, gewinnen, geschehen ÖB s. 138
Konjunktionerna dass, weil, als, wenn och ob ÖB s. 150

Övrigt
Användningen av “es gibt”/”es gab” ÖB s. 82

Du kan träna på glosorna på: www.glosor.eu  (Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor)
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor!
Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se