måndag 15 februari 2016

Tyska åk 9 v. 6-7

Tyska åk 9 vecka 6-7
Lärandemål:
 • att förstå tyska texter och talad tyska
 • att utöka ordförrådet
 • att lära mer om tyska traditioner

Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande två veckorna.
Vecka
6
Tisdag 9/2
Vi pratar om Karneval.
Vi lyssnar på och arbetar med kapitlet Karneval.
Onsdag 10/2
Hörförståelse.
Vi arbetar vidare med Karneval-kapitlet.
Vi arbetar med ÖB s. 94.
Fredag 12/2
Hörövning.
Film.
Vecka
7
Tisdag 16/2
Film.


Läxa tills på onsdag 17/2:
Förprickade glosor till de två texterna om Karneval. Du ska även läsa och översätta texterna.
Onsdag 17/2
Läxförhör.
Genomgång av läxa tills fredagen efter lovet.

Fredag 19/2
KOMPDAG FÖR ÖPPET HUS-DAGEN

Läxa tills fredagen efter lovet den 4/3:
Text och glosor till den första delen av kap. 1A Das tanzende Boot
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.
Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor

Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

tisdag 2 februari 2016

Tyska åk 8 v. 5-7

Tyska åk 8 vecka 5-7
Lärandemål:
 • att förstå tyska texter och talad tyska
 • att utöka ordförrådet
 • att kunna uttrycka mig på tyska både skriftligt och muntligt

Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.
Vecka
5
Tisdag 2/2
Vi arbetar med kap. 6 och ÖB s. 34.
Vi rättar i ÖB.
Vi arbetar vidare i ÖB med s. 36-37.
Vi repeterar inför provet.
Onsdag 3/2
Vi arbetar med TB s. 36-37.
Vi repeterar inför provet.

Läxa tills på fredag den 5/2:
Ord från ÖB s. 30-31.
Fredag 5/2
Läxförhör.
Türkisch für Anfänger.
Vecka
6
Tisdag 9/2
Vi repeterar inför provet.
Onsdag 10/2
PROV - se på baksidan vad du kan träna på inför provet.

Fredag 12/2
Info om läxa till nästa vecka.
Türkisch für Anfänger


Vecka
7
Tisdag 16/2
Vi arbetar med kap. 7A samt ÖB s. 38.

Läxa tills på onsdag 17/2:
Glosor till kap. 7a Auf der Reise
Onsdag 17/2
Läxförhör.
Vi arbetar med ÖB s. 41-42.

Fredag 19/2
KOMPDAG FÖR ÖPPET HUS-DAGEN
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att alltid träna både på text och på glosor!
Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se


PROV i tyska onsdagen den 10 februari
Text och glosor
Kap. 5a Das Zimmer
Kap. 5b Hier wohne ich
Kap. 6 Heiteres und wissenswertes: Gebäude

Grammatik
Dativprepositioner ÖB s. 137-140

Övrigt
Rumsord ÖB s. 30
Ord för våningsplan ÖB s. 31

måndag 1 februari 2016

Svenska 8f v.3-7

Svenska 8f v. 3-7
Språkhistoria, svenska språket och
de nationella minoritetsspråken

Vi kommer i detta arbetsområde att träna följande förmågor:
 • söka information från olika källor och värdera dessa
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Arbetsområden:
Förändringar i språket (arvord, lånord, nyord etc.)
Runsvenska och fornsvenska
Nysvenska och nusvenska
Svenska Akademien
Finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani
Dialekter
Fult och fint språk
Manligt och kvinnligt språk samt ungdomsspråk
Slang och gruppspråk
Teckenspråk

Ni arbetar enskilt eller i par och blir tilldelade ett av ovanstående ämnesområden.

Läs in er på ert ämne med hjälp av litteratur, internet, filmer och intervjuer m.m.

Förbered en muntlig redovisning inför resten av klassen på ca 5-10 minuter. Ni ska göra en muntlig redovisning t.ex. en power point-presentation eller en film som ni använder vid er muntliga redovisning. Tänk på att inte ha med all er information/text i power point-presentationen, eftersom det då blir för mycket text på en gång för åhörarna. Tänk även på att göra redovisningen ”levande” genom att vara väl förberedda och pålästa i ämnet ni redovisar om.

Före redovisningen delar ni ut ett frågeformulär med 3-5 frågor till klassen som de besvarar under redovisningen. Frågorna har ni förberett och delat med Susanne dagen före redovisningen, så att Susanne kan kopiera upp dem till klasskamraterna. Gå igenom frågorna med de rätta svaren i klassen.

Ni lämnar in era anteckningar, er power point/film/annat stöd vid redovisning samt frågeformuläret med svar på frågorna. Ni blir bedömda på arbetsprocessen, på den muntliga redovisningen och på testet.
NI MÅSTE ANGE ERA KÄLLOR!

Tänk på att föra anteckningar vid kamraternas redovisningar och behålla svaren på frågorna, eftersom det är viktiga kunskaper till testet den 17/2.

Ni får arbeta med detta under följande svensklektioner:
Vecka 3 – tisdag 19/1
Vecka 4 – måndag 25/1, tisdag 26/1, onsdag 27/1
Vecka 5 – måndag 1/2, tisdag 2/2, onsdag 3/2
Redovisningarna börjar måndag vecka 6.
Skriftligt test på svaren på klasskamraternas frågor onsdag vecka 9 den 2/3. (Om man önskar muntligt test, så säg till Susanne i början av vecka 7.)


Tyska åk 7 v. 5-7

Tyska åk 7 vecka 5-7
Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.  
Vecka
5
Måndag 1/2
Vi går igenom frågeord.
Vi arbetar i ÖB med s. 26-27.

Läxa tills på fredag 5/2:
Text och glosor till kap. 5A Wer sind Sie?
Tisdag 2/2
Vi arbetar med presensstencil.Fredag 5/2
Läxförhör.
Vi pratar om yrken.
Vi arbetar i ÖB med s. 26-29.

Läxa tills på tisdag den 9/2:
Lär dig frågeorden ÖB s. 123.
Vecka
6
Måndag 8/2
Rättning av uppgifter i ÖB.
Vi repeterar inför provet.

Läxa tills på tisdag den 9/2:
Lär dig frågeorden ÖB s. 123.
Tisdag 9/2
Läxförhör.
Vi rättar.
Vi repeterar inför provet.
Fredag 12/2
PROV - Se nedan vad du kan träna på inför provet.
Vecka
7
Måndag 15/2
Vi lär oss mer om Tyskland.

Läxa tills på tisdag den 16/2:
Lär dig yrkena på s. 28 i ÖB.
Tisdag 16/2
Läxförhör.
Vi lär oss mer om Tyskland.
Fredag 19/2
KOMPDAG FÖR ÖPPET HUS-DAGEN
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Du kan träna på glosorna på: www.glosor.eu Användarnamnet är: Sujo1 och lösenordet är: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna på både text och glosor.
Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

PROV i tyska fredagen den 12 februari  
Inför provet kan du träna på följande:

Text och glosor
Kap. 4a Die vier Jahreszeiten (TB s. 18-19)
Kap. 4b Meine Lieblingsjahreszeit (TB s. 20-21)
Kap. 5a Wer sind Sie? (TB s. 28-29)
Grammatik
Presens av haben och sein ÖB s. 129-131
Presens av regelbundna verb ÖB s. 124-126
Presens av verb med ett extra –e ÖB s. 127-128
Frågeorden ÖB s. 123