onsdag 23 september 2015

Svenska 8F fram till och med vecka 43

På svenskan i 8f håller vi just nu på med två olika arbeten samtidigt. På tisdagslektionerna diskuterar vi ungdomsboken En enda kväll. Eleverna har varje vecka i läxa att läsa ett visst antal sidor hemma. Nedan finns tydliga läxanvisningar. Slutligen avslutas läsningen den 13 oktober med ett läsförståelseprov med övergripande frågor.

På måndagar och på onsdagar arbetar vi med ett författararbete. Detta arbete ska sedan redovisas i en muntlig presentation eller i en film under vecka 43. Deadline för detta arbete är söndagen den 18 oktober. Under informationen om den gemensamma bokläsningen finns uppgiftsbeskrivningen till författararbetet.


Gemensam bokläsning – En enda kväll av Mats Berggren
Vecka 37-42
Förmågor som tränas (Lgr11):
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • formulera sig i skrift och i tal
Upplägg av läsningen
Onsdagen den 9/9           Presentation och gemensam läsning av kapitel 1-2.

Onsdagen den 16/9         Genomgång av planeringen
                                            LÄXA till tisdagen den 22/9: Kapitel 3-8 (s.16-34).

Tisdagen 22/9                  Diskussion av kapitel 3-8.
Gemensam läsning av kapitel 9.
                                            LÄXA till tisdagen den 29/9: Kapitel 10-13 (s.43-62).

Tisdagen den 29/9          Diskussion av kapitel 10-13.
                                            Gemensam läsning av kapitel 14-15.
                                            LÄXA till tisdagen den 6/10: Kapitel 16-19 (s.72-92).

Tisdagen den 6/10          Diskussion av kapitel 16-19.
                                            Gemensam läsning av kapitel 20-21.
LÄXA till tisdagen den 13/10: Kapitel 22-26 (s.104-127).

Tisdagen 13/10                Skriftligt läsförståelseprov av boken En enda kväll.
Ni får ha boken tillgänglig vid läsförståelseprovet.


Författararbete åk 8
Vecka 39-42

Förmågor som tränas:
·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
·         söka information från olika källor och värdera dessa.

Du blir tilldelad en känd författare. Sök fakta om din författare genom att söka information bland annat på biblioteket och på Internet. Läs noga in dig på din författare. Tänk på att försöka få med de flesta av följande punkter i din muntliga presentation om din författare:

 • Födelse/Död
 • Barndom/uppväxt
 • Utbildning
 • Yrken
 • Vuxenliv (äktenskap, barn m.m.)
 • Hur/när började han/hon skriva?
 • Debutverk
 • Andra kända verk (Berätta lite om innehållet i minst två kända verk samt gör en sammanfattning av det utdrag du läst)
 • Eventuella priser/litterära utmärkelser
 • Språk och stil (Vad kännetecknar författarens sätt att skriva?)
 • Övrigt
 • Vad kännetecknar epoken som författaren anses tillhöra? Finns det kopplingar mellan epokens typiska drag och författarens texter? Vilka i så fall?

Du ska också läsa ett utdrag ur ett verk som din författare skrivit och sedan skriva en sammanfattning av detta utdrag. Vilket utdrag du ska läsa får du veta av din lärare.

Förbered en muntlig redovisning inför resten av klassen på ca 5 minuter. Du får själv välja om du vill göra en power point-presentation bestående av enbart bilder eller en filmDina anteckningar gör du antingen i din skrivbok eller i ett Google-dokument. Om du väljer att göra en muntlig redovisning med en power point-presentation, så förbereder dig sedan inför den muntliga redovisningen genom att skriva stödord på små kort. Tänk även på att göra redovisningen ”levande” genom att vara väl förberedd och påläst om författaren du redovisar om. Du får välja om du vill redovisa inför hela klassen eller halva klassen.

Du lämnar in din power point-presentation/film och dina anteckningar/ditt  Google-dokument. Du blir bedömd på din arbetsprocess, dvs. på din förmåga att söka, värdera och sammanställa information från olika källor. Du blir också bedömd på din muntliga redovisning.

OBS!!! Ange dina källor på sista bilden i din power point-presentation/film! Diskutera där även dina källors trovärdighet och tillförlitlighet.

Ni får arbeta med detta under följande svensklektioner:
Vecka 39 – måndag och onsdag
Vecka 40 – måndag och onsdag
Vecka 41 – måndag och onsdag
Vecka 42 – måndag och onsdag
Om man inte hinner bli klar under dessa lektioner får man göra klart författararbetet hemma.

Redovisningarna börjar vecka 43, dvs. måndagen den 19 oktober. Dokumenten delas med mig senast söndagen den 18 oktober.


onsdag 9 september 2015

Tyska åk 7 vecka 37-40

Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande fyra veckorna.  
Vecka 37
Måndag 7/9
Vi arbetar med kap. 3B.
Vi skriver och berättar om oss själva.
Tisdag 8/9
Läxförhör.
Vi lär oss olika färger.
Läxa tills på fredag 11/9:
Färgerna TB s.28 samt fraserna: Was ist deine Lieblingsfarbe? och Meine Lieblingsfarbe ist...
Fredag 11/9
Vi lär oss om olika personer i familjen.
Läxa tills på tisdag 14/9:
Text och glosor till kapitel 4A.
Vecka
38
Måndag 14/9
K-DAG
Tisdag 15/9
Läxförhör.
Vi arbetar med kap. 4B.

Läxa tills på fredag 18/9:
Text och de förprickade glosorna till kap. 4B. Du får naturligtvis gärna lära dig alla orden!
Fredag 18/9
Läxförhör.
Vi lär oss månaderna.

Läxa tills på tisdag 8/9:
Glosorna till kap. 5A.
Vecka 39
Måndag 21/9
Vi går igenom och tränar på presens av haben.
Tisdag 22/9
Läxförhör.
Vi lär oss veckodagarna.
Vi arbetar med kap. 6A och 6B.

Läxa tills på fredag 25/9:
Text och glosor till kap. 6A och kap. 6B
Fredag 25/9
Läxförhör.
Vi arbetar med kap. 5B.
Vecka 40
Måndag 28/9
Vi repeterar.
Tisdag 29/9
Läxförhör.
Vi repeterar.
Fredag 2/10
PROV - se nedan vad du kan träna på inför provet.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.
Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Att träna på inför provet den 2 oktober
Text och glosor
Kap. 1b Hallo! – Tschüs!
Kap. 2b Wo wohnst du?
Kap. 3a Ich spiele Eishockey
Kap. 3b Wie geht´s?
Kap. 4a Meine Familie
Kap. 5a Die Monate
Kap. 5b Wann hast du Sommerferien?
Kap. 6a Die Wochentage
Kap. 6b Gestern, heute, morgen

Grammatik
Presens av haben

ich habe jag har
du hast du har
er hat han har
es hat den/det har
sie hat hon har

wir haben vi har
ihr habt ni har   (ni=många som man säger du till)
sie haben de har
Sie haben Ni har (hövligt tilltal, vuxna människor som man inte känner)

Tyska åk 8 vecka 37-40

Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande fyra veckorna.  
Vecka 37
Tisdag 8/9
Läxförhör.
Genomgång av nya starka verb.
Rätta stencil.
Vi arbetar med kap. 1B.
Fortsatt arbete med perfekt av starka verb.
Onsdag 9/9
Muntlig övning.
Dikter TB s. 10.
Vi rättar i ÖB.
Vi arbetar i ÖB med s. 4-5, 7.

Läxa tills på fredag 18/9:
Text och de förprickade glosorna till den andra delen av kapitel 1B.
Fredag 11/9
Läxförhör.
Genomgång av och arbete med kap. 2A.
Türkisch für Anfänger

Läxa tills på tisdag 15/9:
Perfektformerna av verben:
nehmen, schlafen, schreiben, sehen, singen och stehen ÖB s. 125.
Vecka 38
Tisdag 15/9
Läxförhör.
Genomgång av nya starka verb.
Arbeta i ÖB med s. 4-5, 7, 11.
Türkisch für Anfänger

Läxa tills på fredag 18/9:
Text och glosor till kap. 2A.
Onsdag 16/9
Vi rättar i ÖB.
Vi arbetar med tidsuttryck ÖB s. 142-144.
Fredag 18/9
Läxförhör.
Genomgång av och arbete med kap. 2B
Arbete i ÖB med s. 12-13, 15-16.

Läxa tills på tisdag 22/9:
Perfektformerna av verben:
treffen, trinken, tun, vergessen, verlieren och verstehen ÖB s. 125.
Vecka
39
Tisdag 22/9
Läxförhör.
Vi repeterar det som vi lärt oss om perfekt.
Fortsatt arbete i ÖB.

Läxa tills på fredag 25/9:
Text och glosor till kap. 2B.
Onsdag  23/9
Hörövning.
Vi arbetar med sådant som vi ännu inte hunnit klart med.
Fredag 25/9
Läxförhör.
Türkisch für AnfängerLäxa tills på tisdag 8/9:
Anteckningarna om perfekt av oregelbundna verb.  
Vecka 40
Tisdag 29/9
Vi repeterar inför provet..
Onsdag 30/9
PROV - se nedan vad du kan träna på inför provet.
Fredag 2/10
Film.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma. Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

Att träna på inför provet
Text och glosor
Kap. 1A Was macht man alles im Sommer?
Kap. 1B Der Sprung interviewt
Kap. 2A Samstag in München
Kap. 2B Bei der Polizei

Grammatik
Perfekt av regelbundna verb ÖB s. 122-124 OBS! Ni måste kunna de olika formerna av haben på  s. 122.
Perfekt av oregelbundna verb ÖB s. 124-126 OBS! Ni ska kunna formerna på s. 125.
Tidsuttryck ÖB s. 142-144.