fredag 21 augusti 2015

Tyska åk 9 v.34-36

Tyska åk 9 vecka 34-36
Förmågor som tränas:
  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)


Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.
Vecka 34
Tisdag 18/8
SKOLSTART
Onsdag 19/8
Vi repeterar och tränar på att prata tyska.
Vi tränar på skolämnen.
Fredag 21/8
Vi antecknar skolämnen.
Genomgång av och arbete med Der Sprung 4 kap. 9A.
Repetitionsstencil.

Vecka 35
Tisdag 25/8
Genomgång av tema av verb.
Vi arbetar med s. 50-51 i ÖB.
Onsdag 26/8
Hörövning.
Fortsatt arbete i ÖB med s. 53-54, 51.Läxa tills på fredag 28/8:
Text och glosor till kapitel 9a ”Schüler über Schule”.

Fredag 28/8
Läxförhör.
Genomgång av kap. 9b ”Luises Blog”. Vi läser och översätter texten samt arbetar med s. 52 i ÖB.

Läxa tills på tisdag 1/9:
Temaformerna av följande fyra verb: beginnen, begreifen, beissen och bekommen ÖB s. 138.
Vecka
36
Tisdag 1/9
Läxförhör.
Genomgång av ny verb.
Vi läser och översätter kap. 9c “Kein schöner Tag”.
Onsdag 2/9
SCHEMABRYTANDE AKTIVITETERLäxa tills på fredag 4/9:
Text och glosor till kap. 9b ”Luises Blog”.
Fredag 4/9
Läxförhör.
Genomgång av och arbete med kap. 7a “Mein Arbeitsplatz ist…”

Läxa tills på tisdag 8/9:
Temaformerna av följande fyra verb: biegen, binden, bitten och bleiben ÖB s. 138.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor

Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar