måndag 5 oktober 2015

Tyska åk 8 v. 41-43

Tyska åk 8 vecka 41-43
Förmågor som tränas:
  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.  
Vecka
41
Tisdag 6/10
Genomgång av läxa.
Arbete med kap. 3A.
Vi arbetar i ÖB med s. 19.
Onsdag 7/10
Genomgång av perfekt med hjälpverbet “sein”.
Stencil med perfekt.


Läxa tills på fredag 9/10:
Glosor till kap. 3A ”Kleider machen Leute”.
Fredag 9/10
Läxförhör.
Genomgång av läxa tills nästa vecka.
Türkisch für Anfänger.

Läxa tills på tisdag 13/10:
Lär dig perfektformerna av följande verb: fahren, fliegen, gehen, kommen och laufen ÖB. s. 127.
Skriv 5 meningar på tyska – använd varje verb en gång. Skriv meningarna i perfekt.
Vecka
42
Tisdag 13/10
Genomgång av meningar i perfekt.
Arbete med kap. 3B.
Vi arbetar med ÖB s. 21.


Läxa tills på fredag 13/10:
Text och glosor till kap. 3B “In der Boutique”
Onsdag 14/10
Genomgång av ackusativobjekt ÖB s. 98. Ackusativstencil.
Vi arbetar med ÖB s. 22-23.

Fredag 16/10
Läxförhör.
Genomgång av läxa tills nästa vecka.
Türkisch für Anfänger

Läxa tills på tisdag 20/10:
Lär dig perfektformerna av följande verb: sein, werden och bleiben ÖB. s. 127.
Skriv 3 meningar på tyska – använd varje verb en gång. Skriv meningarna i perfekt.
Vecka
43
Tisdag 20/10
Genomgång av meningar i perfekt.
Vi arbetar med kap. 4A.
Vi arbetar vidare med ackusativ och stencilen “ In der Boutique”

Läxa tills på fredag 23/10:
Glosor till kap. 4A “Was wir alles machen”.
Onsdag  21/10
Hörövning.
Vi arbetar vidare med stencilen ” In der Boutique”.
Vi arbetar i ÖB med s. 24.
Fredag 23/10
Läxförhör.
Vi gör klart sådant vi ännu inte är klara med.
Türkisch für Anfänger



Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.
Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se


Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar