måndag 1 februari 2016

Svenska 8f v.3-7

Svenska 8f v. 3-7
Språkhistoria, svenska språket och
de nationella minoritetsspråken

Vi kommer i detta arbetsområde att träna följande förmågor:
  • söka information från olika källor och värdera dessa
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Arbetsområden:
Förändringar i språket (arvord, lånord, nyord etc.)
Runsvenska och fornsvenska
Nysvenska och nusvenska
Svenska Akademien
Finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani
Dialekter
Fult och fint språk
Manligt och kvinnligt språk samt ungdomsspråk
Slang och gruppspråk
Teckenspråk

Ni arbetar enskilt eller i par och blir tilldelade ett av ovanstående ämnesområden.

Läs in er på ert ämne med hjälp av litteratur, internet, filmer och intervjuer m.m.

Förbered en muntlig redovisning inför resten av klassen på ca 5-10 minuter. Ni ska göra en muntlig redovisning t.ex. en power point-presentation eller en film som ni använder vid er muntliga redovisning. Tänk på att inte ha med all er information/text i power point-presentationen, eftersom det då blir för mycket text på en gång för åhörarna. Tänk även på att göra redovisningen ”levande” genom att vara väl förberedda och pålästa i ämnet ni redovisar om.

Före redovisningen delar ni ut ett frågeformulär med 3-5 frågor till klassen som de besvarar under redovisningen. Frågorna har ni förberett och delat med Susanne dagen före redovisningen, så att Susanne kan kopiera upp dem till klasskamraterna. Gå igenom frågorna med de rätta svaren i klassen.

Ni lämnar in era anteckningar, er power point/film/annat stöd vid redovisning samt frågeformuläret med svar på frågorna. Ni blir bedömda på arbetsprocessen, på den muntliga redovisningen och på testet.
NI MÅSTE ANGE ERA KÄLLOR!

Tänk på att föra anteckningar vid kamraternas redovisningar och behålla svaren på frågorna, eftersom det är viktiga kunskaper till testet den 17/2.

Ni får arbeta med detta under följande svensklektioner:
Vecka 3 – tisdag 19/1
Vecka 4 – måndag 25/1, tisdag 26/1, onsdag 27/1
Vecka 5 – måndag 1/2, tisdag 2/2, onsdag 3/2
Redovisningarna börjar måndag vecka 6.
Skriftligt test på svaren på klasskamraternas frågor onsdag vecka 9 den 2/3. (Om man önskar muntligt test, så säg till Susanne i början av vecka 7.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar