tisdag 29 mars 2016

Reportage 8f

Reportage 8f – VT-16
Vi arbetar just nu med texttypen reportage.

Så här arbetar vi:
Före praon läste vi och arbetade med ett reportage, och vi talade även om vad som är typiskt för texttypen reportage. Elevexempel på praoreportage lästes och diskuterades.

Nu är det dags att skriva ett eget praoreportage, och detta skrivs på svensklektionerna under vecka 13 och vecka 14. Instruktioner finns på lösblad.

Deadline söndagen den 17 april. Reportagen delas med mig: susanne.johansson@edu.simrishamn.se


Centralt innehåll i svenska (Lgr11):
·         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.

Förmågor som tränas (Lgr11):
·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Kunskapskrav för åk 9 (Lgr11):
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De

Se även matrisen för reportaget som finns delad i Google Drive.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar