måndag 11 april 2016

Tyska åk 7 v. 15-17

Tyska åk 7 vecka 15-17
Förmågor som tränas:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.  
Vecka
15
Måndag 11/4
Hörövning.
Vi arbetar med kap. 11A.Tisdag 12/4
TA MED DATORERNA!
Några elever arbetar med “Mein eigenes Buch” och några elever arbetar med presens av regelbundna verb.
Kahoot.

Läxa till fredag den 15/4:
Text och förprickade glosor till kap. 11A
Fredag 15/4
Läxförhör.
Muntlig övning.
Genomgång av ny läxa.
Tysk serie.
Vecka
16
Måndag 18/4
Vi arbetar med kap. 11B.
Information om arbete under Susannes ledighet.
Kahoot.
Tisdag 19/4
Vikarie - Susanne på sambedömning av NP.
Eget arbete i klassrummet - se nedan.

Läxa till fredag den 22/4:
Text och förprickade glosor till kap. 11B.
Fredag 22/4
Vikarie - Susanne ledig
Läxförhör.
Eget arbete i klassrummet - se nedan.
Vecka
17
Måndag 25/4
Vikarie - Susanne ledig.
Rättning av matorden (dokument i driven).
Eget arbete i klassrummet - se nedan.
Tisdag 26/4
Vikarie - Susanne ledig.
Eget arbete i klassrummet - se nedan.

Läxa till fredag den 29/4:
Att se till att allt inom det egna arbetet är klart.
Fredag 29/4
Vi rättar restaurangdialogen och i ÖB.
Tysk serie.

Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna på både text och glosor.
Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se


Eget arbete i klassrummet under Susannes ledighet:
Det kommer en vikarie för mig under min ledighet, och hen kan hjälpa er under arbetets gång, men det är varje elevs ansvar att se till att nedanstående uppgifter blir gjorda.

Följande uppgifter ska alla göra:
 1. Matord - finns som delat dokument i driven (kopiera det, klistra in i ett nytt dokument och skriv sedan direkt i ditt eget dokument).

 1. Vägbeskrivningsrepetition - finns som delat dokument i driven (kopiera det, klistra in i ett nytt dokument och skriv sedan direkt i ditt eget dokument).

 1. ÖB s. 67-68 - skriv i din skrivbok. (Ta hjälp av text 11B i TB s. 61-63.)

 1. Restaurangdialog - stencil (OBS! Denna uppgift görs tidigast måndagen den 25/4, efter rättningen av matorden!)


Därefter kan du välja bland följande uppgifter:
 • ÖB s. 66
 • Läs texten “Marzipan aus Lübeck” TB s. 50 och skriv en översättning av texten i din skrivbok. Slå upp de ord du inte förstår!
 • Läs texten “Eis” TB s. 64 och skriv en översättning av texten i din skrivbok. Slå upp de ord du inte förstår!
 • Förhör dig själv på glosorna till kap. 6A, 6B, 11A och 11B. Dessa kapitel kommer på provet vecka 19.PROV I TYSKA VECKA 19 - TISDAGEN DEN 10 MAJ
Inför provet ska du träna på följande:
Text och glosor
Kap. 11A Tischlein, Tischlein, deck dich!
Kap. 11B Das Geburtstagsgeschenk
Kap. 6A Die Post liegt in der Mozartstrasse
Kap. 6B Entschuldigung, wo ist…

Övrigt
Kunna fraserna i restaurangdialogen - stencil

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar