måndag 28 augusti 2017

Tyska 8ABC v. 34-36

Tyska 8ABC vecka 34-36
Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.  
Vecka 34
Onsdag 23/8
Vi repeterar och tränar på att prata tyska.
Genomgång av LPP och elevinflytande.
Fredag 25/8
Genomgång av och arbete med kapitel 1A.
Info om bloggen och www.glosor.eu
Vi rättar repetitionsövningarna.
Türkisch für Anfänger.
Vecka 35
Onsdag 30/8
Vi rättar repetitionsstencilen och tränar på att prata tyska.
Genomgång av perfekt av regelbundna verb.
Arbeta i ÖB med s. 123-124 samt andra övningar.
Vi arbetar vidare med kap. 1A.


Läxa tills fredag 1/9:
Text och glosor till kap. 1A.
Fredag 1/9
Läxförhör.
Genomgång av och arbete halva kapitel 1B.
Fortsatt arbete med perfekt av regelbundna verb s. 123-124 samt andra övningar och rättning av dessa.
Türkisch für Anfänger.


Träna gärna på detta tills onsdagen den 6/9:
Perfekt av regelbundna verb anteckningar samt ÖB s. 123-124.
Vecka
36
Onsdag 6/9
Muntlig övning ÖB s. 9.
Hörövning.
Genomgång av och arbete med perfekt av oregelbundna verb ÖB s. 125-126.
Arbeta med kapitel 1C.

Läxa tills fredag 8/9:
Text och de förprickade glosorna till den första hälften av kapitel 1B.
Fredag 8/9
Läxförhör.
Genomgång av och arbete med resten av kapitel 1B.
Fortsatt arbete med perfekt av oregelbundna verb.
Türkisch für Anfänger

Träna gärna på detta tills onsdagen den 13/9:
Perfekt av oregelbundna verb anteckningar samt ÖB s. 125-126.

Läxa tills fredag 15/9:
Text och de förprickade glosorna till den andra hälften av kapitel 1B.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma. Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar