fredag 27 november 2015

Tyska åk 9 v. 48-50

Deutsch Klasse 9
Bekannte Personen

Eine mündliche und schriftliche Aufgabe Herbst 2015

Förmågor som tränas (Lgr11):
·        formulera sig och kommunicera i tal och skrift
·        använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
·        anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
·        reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Ni ska ta reda på fakta om en känd tysk person och göra samt genomföra en fiktiv (påhittad) intervju med denna person.

I intervjun ska följande finnas med:
  1. Vad personen heter.
  2. Vad personen är känd för.
  3. Var personen är född och var han/hon har bott större delen av sitt liv. Anledningen till att personen flyttade om han/hon nu gjorde det.
  4. Lite grann om hans/hennes familj.
  5. Försöka beskriva hurdan han/hon är/var.
  6. Övrigt av intresse som kan förekomma i just din faktatext.

Varje intervju ska bestå av minst tio frågor. Tänk på att formulera med enkla ord. Ni ska främst använda sådana ord och uttryck som ni kan och absolut inte direktöversätta hela meningar via Google Translate.

Faktainsamlandet och frågeformulerandet sker individuellt, men vid redovisningen samarbetar man med en kamrat och då ansvarar kamraten för att ställa frågorna. Ägna gärna fredagen den 4/12 till att förbereda redovisningen med en kamrat.

Ni påbörjar detta på fredagen vecka 48, och därefter fortsätter ni detta arbete under vecka 49. Om ni inte är klara med arbetet fredagen den 4/12, så blir det läxa till tisdagen den 8/12.

Vi börjar med de muntliga redovisningarna tisdagen den 8/12. Det skriftliga manuset ska då också vara inlämnat eller delat med mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar