onsdag 11 november 2015

Svenska 9a - debattartikel

Svenska 9a - debattartikel 
Du ska nu träna på förmågan att formulera dig i skrift. I det centrala innehållet framgår det att vi ska arbeta med "strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag" (Lgr 11). 

Du ska nu därför skriva en debattartikel om något som berör dig. I en debattartikel ska du övertyga läsaren om någonting du tycker. Det är viktigt att du väljer ett ämne som du känner att du kan argumentera kring. Nedan följer exempel på ämnen som du skulle kunna argumentera för eller emot:

·        Skoluniform
·        Läxor
·        Djurförsök
·        Euro som valuta i Sverige
·        Användning av cykelhjälm
·        Rösträtt

Ämnena ovan är självklart bara exempel. Om du brinner för något annat, så kolla med mig så att det är ok att skriva om det innan du börjar skriva.

Tänk på att du måste ha en tydlig tes och helst tre argument. Du bör även försöka bemöta ett motargument.

Du får skriva på din debattartikel på svensklektionerna under vecka 46 och vecka 47. Din debattartikel ska vara klar och delad med mig söndagen den 22/11. Därefter ges ingen mer tid för skrivande i skolan.

På baksidan hittar du information om vad du ska ha med i debattartikeln samt exempel på användbara fraser. Du kan hitta information om hur man skriver debattartiklar på följande webbsidor:

Mallar och exempel på debattartiklar:


Filmen ”Skriva argumenterande texter” av Åsa Möller:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar