torsdag 15 september 2016

Svenska 9H - muntlig praouppgift och fortsatt läsning av Prinsessan och mördaren


Svenska 9H v. 39-41
Under veckorna 39-41 kommer vi att arbeta med redovisningar av den muntliga praouppgiften parallellt med den fortsatta läsningen av Prinsessan och mördaren. Nedan finns information om både den muntliga praouppgiften och läsningen av Prinsessan och mördaren.

Muntlig praouppgift   
Förmåga som tränas:
  • formulera sig och kommunicera i tal


Du ska presentera din PRAO-plats enligt nedan, leda en diskussion och själv delta i de andra gruppmedlemmarnas diskussioner. Alla tre delarna – presentera, leda och delta – är viktiga!

Redovisningen av den muntliga praouppgiften kommer att ske i grupper om ca 4-5 elever.
Varje elev har 5-10 minuter till sin presentation och diskussion.


Presentera:
* Kort presentation/allmän info om praoplatsen t.ex.


  • Vad heter företaget?
  • Var ligger det?
  • Vad är deras huvudsakliga sysselsättning?
  • Hur många arbetar där?
  • Vilken utbildning behövs för att jobba där?
  • Vilka arbetsuppgifter hade Du under Din prao?
  • Skulle Du vilja arbeta där/med liknande arbetsuppgifter i framtiden? Varför/varför inte?
  • Annat


* Varför valde du just den praoplatsen? (Förklara och motivera.)
* Lösning och problem – ta fram en positiv och en negativ tanke kring din praoplats.
* Om du var chef för en dag – vad skulle du ändra? Hur och varför?


Leda diskussion:
* Ställ frågan till de övriga gruppmedlemmarna – hur skulle du ha gjort om du var chef för en dag på denna arbetsplats?
* Se till att alla kommer till tals
* Avsluta med att sammanfatta diskussionen


Delta i diskussion:
* Lyssna på de andra
* Var aktiv och försök föra resonemanget framåt

* Ställ frågor till varandra

Vi börjar med de muntliga redovisningarna tisdagen den 27 september.Gemensam bokläsning –
Prinsessan och mördaren      


Tidsplan för läsningen efter praon
Vecka 39
Läs minst t.o.m s. 175.
Vecka 40
Tisdag 4/10: Test II (läst t.o.m s. 175).
Fortsätt sedan läsa vidare.
Vecka 41
Läs klart boken!
Onsdag 12/10: Test III (då ska boken vara utläst).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar