onsdag 24 augusti 2016

Tyska åk 7: planering för v. 40-43 och LPP


Tyska åk 7 vecka 40-43
Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande fyra veckorna.  
Vecka 40
Tisdag 4/10
Vi lär oss namnen på olika djur.
Onsdag 5/10
Genomgång av kapitel 7A ”Fisch, Krimis, Handball” och kapitel 7B ”Was machst du gern?”.

Träna gärna på detta tills på torsdag 6/10:
Minst 10 namn på djur.
Torsdag 6/10
Fortsatt arbete med kapitel 7A och 7B.Läxa tills på tisdag 11/10:
Text och glosor till kapitel 7B ”Was machst du gern?”
Vecka
41
Tisdag 11/10
Vi går igenom och arbetar med presens av “sein” (är).

Onsdag 12/10
Vi lär oss klockan.


Träna gärna på detta tills på torsdag 13/10:
Presens av sein
(finns på www.glosor.eu)
Torsdag 13/10
Vi arbetar vidare med klockan.

Läxa tills på tisdag 18/10:
Glosorna till kap. 8A ”Wie spät ist es?” samt räkneorden 0-20 s. 28.
Vecka 42
Tisdag 18/10
Vi går igenom bestämd och obestämd artikel och arbetar med kapitel 9A ”Meine Kleider” och kapitel 9B “Deine Jacke ist schick”.
Onsdag 19/10
Fortsatt arbete med bestämd och obestämd artikel.

Gör gärna på detta tills på torsdag 20/10:
Gör uppgifterna till kapitel 8B ”Wer kommt zur rechten Zeit? på s. 21 i boken.
Torsdag 20/10
Vi pratar om kapitel 8B.
Vi går igenom läxan.
Vi lär oss alfabetet.

Läxa tills på tisdag 25/10:
Glosorna till kap. 9A ”Meine Kleider”.
Vecka 43
Tisdag 25/10
Vi arbetar med text 10A ”Mein Name ist Felix”.
Onsdag 26/10
Vi skriver och berättar om oss själva.

Gör gärna på detta tills på torsdag 27/10:
Läs texterna a-c på s. 26 och försök lista ut vem som berättar. Ta hjälp av gloslistan på s. 32 för att förstå texterna.
Torsdag 27/10
Vi går igenom s. 26 i boken.
Vi avslutar vårt arbete i vår första tyskbok genom att göra klart sådant vi ännu inte hunnit med.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.


Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.
Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se


Presens av sein
ich bin jag är
du bist du är
er ist han är
es ist den/det är
sie ist hon är


wir sind vi är
ihr seid ni är  (ni=många som man säger du till)
sie sind de är
Sie sind Ni är  (hövligt tilltal, vuxna människor som man inte känner)


Förslag på digitala övningar med orden för olika djur:
Övning på djur


Mahlzeit: digitala övningar med djur i sektion 8
http://www4.nok.se/sprakverktyg/25.html

Översättningsmeningar för att träna på klockan:
Översättningsmeningar - klockan

LPP Moderna språk
Tyska åk 7 vecka 33-43
Förväntningar och mål
Under de kommande veckorna ska ni lära er enkla fraser och meningar för att kunna föra korta samtal på tyska samt för att kunna presentera er, berätta om era familjer och era fritidsintressen. Utöver detta kommer ni bland annat att lära er några klassrumsord, en del siffror, färger samt veckodagarnas och månadernas namn. Ni kommer även att få veta lite om om de tysktalande länderna och deras kultur och deras traditioner.


Elevinflytande - Vad vill ni mer lära er?
 • vad olika djur heter på tyska


Förmågor
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där språket används. (Lgr 11)


Centralt innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och
dikter.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och
intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga
uttryck samt grammatiska strukturer. (Lgr 11)


Elevinflytande
Hur arbetar vi för att uppnå förväntningarna och målen? Elevernas förslag:
 • mycket talövningar antingen i helklass t.ex. die Runde eller i par/små grupper (gärna med någon man känner sig trygg med)
 • spela tyska spel
 • övningar på datorn, gärna olika hemsidor
 • stenciler
 • arbeta tyst eller med hörlurar
 • se på tysk film
 • läsa tyska texter
 • repetera saker vi gjort, så att vi kommer ihåg


Vad vill ni mer lära er?
 • vad olika djur heter på tyska


Läxdagar - två läxor/vecka, gärna små läxor eller bara en lite större läxa/vecka.  Läxor från tisdag till torsdag och från torsdag till tisdag. Om man har ett annat språkprov i veckan, så vore det bra med bara en läxa.


Så här arbetar vi
Vi arbetar utifrån läromedlet Das Sprungbrett. Vi läser, lyssnar på och arbetar med olika texter och utökar på så vis vårt ordförråd. I samband med detta tränar vi på att uttrycka oss såväl skriftligt som muntligt. Vi har genomgångar och tränar sedan på olika moment både i tal och i skrift. Vi lyssnar även på tysk musik och ser korta filmsnuttar.


Bedömning
Formativ bedömning ges kontinuerligt under arbetets gång samt i slutet av arbetsområdet.
Allmän matris för ämnet tyska finns på UNIKUM, och denna uppdateras successivt under terminen. I detta arbetsområde fokuserar vi främst på:

 • Förstå tal och text
 • Formulera sig muntligt och skriftligt
 • Bearbeta och förbättra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar