måndag 10 oktober 2016

Tyska åk 8: planering v. 40-43 samt LPP

Tyska åk 8 vecka 40-43
Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande fyra veckorna.  
Vecka 40
Tisdag 4/10
Vi arbetar med kapitel 2C och lär oss mer om München.
Vi lär oss användbara småord.
Onsdag 5/10
Muntlig övning ÖB s. 18.
Vi arbetar i ÖB s. 13, 16.

Läxa tills på torsdag 6/10:
Försök lära dig så många småord som möjligt.
Torsdag 6/10
Läxförhör.
Genomgång av kapitel 3A.
Türkisch für Anfänger
Vecka 41
Tisdag 11/10
Genomgång av och arbete med perfekt av starka verb ÖB s.124-126.
Onsdag 12/10
Hörövning.
Fortsatt arbete med perfekt.

Läxa tills på torsdag 13/10:
Text och glosor till kap. 3A.
Torsdag 13/10
Läxförhör.
Genomgång av kapitel 3B.
Türkisch für Anfänger

Vecka
42
Tisdag 18/10
Vi arbetar med kapitel 3B.
Vi arbetar med en dialog.

Onsdag 19/10
Fortsatt arbete med dialogen.

Läxa tills på torsdag 20/10:
Text och glosor till kap. 3B.
Torsdag 20/10
Läxförhör.
Türkisch für Anfänger.

Vecka
43
Tisdag 25/10
Vi repeterar.
Onsdag 26/10
8F i Vattenhallen i Lund
8G PROV - se nedan vad du kan träna på inför provet.
Torsdag 27/10
8G i Vattenhallen i Lund
8F PROV - se nedan vad du kan träna på inför provet.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma. Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se


Planeringen finns på min blogg “Susannes lektioner” www.susanneslektioner.blogspot.se


Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.


Att träna på inför provet den 27/10
Text och glosor
Kap. 3A Kleider machen Leute
Kap. 3B In der Boutique


Grammatik
Perfekt av regelbundna verb ÖB s. 122-124
Perfekt av oregelbundna verb ÖB s. 125
OBS! Ni måste kunna de olika formerna av haben på  s. 122.


Övrigt
Dialogen “In der Boutique”


LPP Moderna språk
Tyska åk 8 vecka 40-43
Förväntningar och mål
Under de kommande veckorna förväntas ni  lära er följande:
 • att berätta vad ni har gjort, dvs. perfektformen av verb. Ni kommer bland annat att läsa om, lyssna på, prata om och skriva om vad ni själva och andra personer har gjort.
 • ord, fraser och meningar för klädesplagg och vad man säger när man är i affärer och köper kläder


Elevinflytande: Vad vill ni mer lära er?
 • lära ord för att kunna använda dem i  konversationer
 • lära småord som man använder i vardagen
 • skriva texter och meningar


Förmågor
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där språket används.


Centralt innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och
dikter.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och
intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga
uttryck samt grammatiska strukturer.


Elevinflytande
Hur arbetar vi för att uppnå förväntningarna och målen? Elevernas förslag:
 • stenciler
 • övningar på datorn
 • skriva texter och meningar
 • helst inte så mycket arbete i ÖB
 • prata om innehållet i Türkisch efter det att vi har sett avsnittet


Vad vill ni mer lära er?
 • lära ord för att kunna använda dem i  konversationer
 • lära småord som man använder i vardagen
 • skriva texter och meningar


Hur visar ni era kunskaper?
 • prov efter ca 2 kapitel (=en del i boken)
 • inlämningsuppgifter/lämna in uppgifter vi har gjort
 • muntliga läxförhör


Läxor: Max en läxa i veckan och inte så stora läxor. Läxa torsdag-torsdag.


Türkisch für Anfänger ses en gång i veckan: torsdag


Så här arbetar vi
Vi läser, lyssnar på och arbetar med olika texter och utökar på så vis vårt ordförråd. I samband med detta tränar vi på att uttrycka oss såväl skriftligt som muntligt. Vi har genomgångar och tränar sedan på olika moment både i tal och i skrift. Vi arbetar med olika övningar i övningsboken, med stenciler och med skrivuppgifter via datorn. Vi lyssnar även på tysk musik och ser en tysk serie. Arbetsområdet avslutas med ett prov.


Bedömning
Formativ bedömning ges kontinuerligt under arbetets gång samt i slutet av arbetsområdet.
Allmän matris för ämnet tyska finns på UNIKUM, och denna uppdateras successivt under terminen. I detta arbetsområde fokuserar vi främst på:

 • Förstå tal och text
 • Formulera sig muntligt och skriftligt
 • Bearbeta och förbättra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar