måndag 17 oktober 2016

Tyska åk 9: planering v. 42-43 samt LPP

Tyska åk 9 vecka 42-43
Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande två veckorna.
Vecka 42
Måndag 17/10
Vi arbetar med kap. 11B och 11C.
Vi arbetar i ÖB s. 64-66.


Läxa tills på tisdag den 18/10:
Temaformerna av följande fyra verb: fangen, finden, fliegen och fliehen ÖB s. 138.
Tisdag 18/10
Hörövning.
Genomgång av och arbete med nya verb.


Läxa tills på torsdag 20/10:
Text och glosor till kap. 11B+11C.
Torsdag 20/10
Läxförhör.
Vi rättar i ÖB.
Genomgång av ny läxa.
Film.
Vecka 43
Måndag 24/10
Vi arbetar med ÖB s. 67.
Vi arbetar med en text från Skolverket.

Läxa tills på tisdag den 25/10:
Temaformerna av följande fyra verb: fressen, geben, gefallen och gehen ÖB s. 138.
Tisdag 25/10
Vi arbetar med verb.Läxa tills torsdagen den 27/10: Sjukdomar - se ÖB s. 64 + s. 66 (eller www.glosor.eu “Der Sprung 4 fraser kap. 11”)
Torsdag 27/10
Läxförhör.
Film.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma. Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

LPP Moderna språk
Tyska åk 9 vecka 33-43 - Utbildning och arbete
Förväntningar och mål
Under de kommande veckorna förväntas ni  lära er följande:
 • ord, fraser och meningar inom temat utbildning och arbete
 • temaformerna av några vanliga verb samt att kunna använda dem i meningar
 • att kunna läsa om, lyssna på, skriva om och prata om skolämnen, läxor, prov, klädsel och mat i skolan
 • att kunna läsa om, lyssna på, skriva om och prata om olika yrken och arbetsplatser
 • att kunna berätta om era framtidsplaner


Förmågor
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där språket används.


Centralt innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och
dikter.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och
intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga
uttryck samt grammatiska strukturer.


Elevinflytande
Hur arbetar vi för att uppnå förväntningarna och målen?
 • ca 10-15 min på tysklektionen att börja jobba med läxan dagen före läxtillfället
 • mer Kahoot
 • genomgångar där alla kan vara med och diskutera och förstå samt anteckna
Vad vill ni mer lära er?
 • Repetera mycket
Hur visar ni era kunskaper (utöver provet i slutet av arbetsområdet)?
Läxdagar: Glosläxor till torsdagar, verbläxor till tisdagar - alla har samma ord eller 10 gemensamma och 5 självvalda? Merparten önskar att alla har samma glosor, eftersom det blir enklare med www.glosor.eu då.
Film: helst sista lektionen i veckan eller på måndagar, gärna även med tysk text


Så här arbetar vi
Vi läser, lyssnar på och arbetar med olika texter och utökar på så vis vårt ordförråd. I samband med detta tränar vi på att uttrycka oss såväl skriftligt som muntligt. Vi har genomgångar och tränar sedan på olika moment både i tal och i skrift. Vi lyssnar även på tysk musik, ser tysk film och tränar via Kahoot.


Bedömning
Formativ bedömning ges kontinuerligt under arbetets gång samt i slutet av arbetsområdet.
Allmän matris för ämnet tyska finns på UNIKUM, och denna uppdateras successivt under terminen. I detta arbetsområde fokuserar vi främst på:
 • Förstå tal och text
 • Formulera sig muntligt och skriftligt
 • Bearbeta och förbättra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar