onsdag 24 augusti 2016

Tyska åk 8: planering för v. 36-39 och LPP

Tyska åk 8 vecka 36-39


Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande fyra veckorna.  
Vecka 36
Tisdag 6/9
Vi arbetar med kapitel 1B.
Hörövning.
Vi arbetar i ÖB med s. 7 uppg. E.
Onsdag 7/9
ELEVENS VAL-DAG

Läxa tills på torsdag 8/9:
Text och de förprickade glosorna till den andra hälften av kapitel 1B.
Torsdag 8/9
Läxförhör.
Genomgång av kapitel 2A.
Türkisch für Anfänger
Vecka 37
Tisdag 13/9
Vi arbetar med kapitel 2A.
Vi arbetar med ÖB s. 11-13.
Onsdag 14/9
SCHEMABRYTANDE AKTIVITETER

Läxa tills på torsdag 15/9:
Text och glosor till kap. 2A.
Torsdag 15/9
Läxförhör.
Genomgång av kapitel 2B.
Türkisch für Anfänger


Vecka
38
Tisdag 20/9
Vi arbetar med kapitel 2B.
Hörövning.
Vi arbetar med ÖB s. 16 uppg. F.

OBS! Ändrad läxdag!!!
Läxa tills på onsdag 21/9:
Text och glosor till kap. 2B.
Onsdag 21/9
Läxförhör.
Türkisch für Anfänger
Torsdag 22/9
K-DAG
Vecka
39
Tisdag 27/9
Vi repeterar.
Onsdag 28/9
Vi repeterar.
Torsdag 29/9
PROV - se nedan vad du kan träna på inför provet.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma. Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se


Planeringen finns på min blogg “Susannes lektioner” www.susanneslektioner.blogspot.se


Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.


Att träna på inför provet den 29/9
Text och glosor
Kap. 1A Was macht man alles im Sommer?
Kap. 1B Der Sprung interviewt
Kap. 2A Samstag in München
Kap. 2B Bei der Polizei


Grammatik
Perfekt av regelbundna verb ÖB s. 122-124
OBS! Ni måste kunna de olika formerna av haben på  s. 122.

Klicka på länkarna nedan för att komma till två dokument som du kan träna på inför provet:

Översättningsmeningar att träna på inför provet

Perfektmeningar med facit

LPP Moderna språk
Tyska åk 8 vecka 33-39
Förväntningar och mål
Under de kommande veckorna förväntas ni  lära er följande:
 • att berätta vad ni har gjort, dvs. perfektformen av verb. Ni kommer bland annat att läsa om, lyssna på, prata om och skriva om vad ni själva och andra personer har gjort under sommaren.  
 • ord, fraser och meningar som man behöver då man har tappat bort något eller har blivit bestulen på något.
 • lite om staden München samt om tysk kultur och tyska traditioner.


Elevinflytande: Vad vill ni mer lära er?
 • lära ord för att kunna använda dem i  konversationer
 • lära småord som man använder i vardagen
 • skriva texter och meningar


Förmågor
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där språket används.


Centralt innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och
dikter.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och
intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga
uttryck samt grammatiska strukturer.


Elevinflytande
Hur arbetar vi för att uppnå förväntningarna och målen? Elevernas förslag:
 • stenciler
 • övningar på datorn
 • skriva texter och meningar
 • Kahoot
 • helst inte så mycket arbete i ÖB
 • prata om innehållet i Türkisch efter det att vi har sett avsnittet


Vad vill ni mer lära er?
 • lära ord för att kunna använda dem i  konversationer
 • lära småord som man använder i vardagen
 • skriva texter och meningar


Hur visar ni era kunskaper?
 • inlämningsuppgifter/lämna in uppgifter vi har gjort
 • muntliga läxförhör


Läxor: Max en läxa i veckan och inte så stora läxor. Läxa torsdag-torsdag.


Türkisch für Anfänger ses en gång i veckan: torsdag


Så här arbetar vi
Vi läser, lyssnar på och arbetar med olika texter och utökar på så vis vårt ordförråd. I samband med detta tränar vi på att uttrycka oss såväl skriftligt som muntligt. Vi har genomgångar och tränar sedan på olika moment både i tal och i skrift. Vi arbetar med olika övningar i övningsboken, med stenciler och med skrivuppgifter via datorn. Vi lyssnar även på tysk musik, ser en tysk serie och tränar via Kahoot. Arbetsområdet avslutas med ett prov.


Bedömning
Formativ bedömning ges kontinuerligt under arbetets gång samt i slutet av arbetsområdet.
Allmän matris för ämnet tyska finns på UNIKUM, och denna uppdateras successivt under terminen. I detta arbetsområde fokuserar vi främst på:
 • Förstå tal och text
 • Formulera sig muntligt och skriftligt
 • Bearbeta och förbättra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar