onsdag 9 september 2015

Tyska åk 7 vecka 37-40

Förmågor som tränas:
  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande fyra veckorna.  
Vecka 37
Måndag 7/9
Vi arbetar med kap. 3B.
Vi skriver och berättar om oss själva.
Tisdag 8/9
Läxförhör.
Vi lär oss olika färger.
Läxa tills på fredag 11/9:
Färgerna TB s.28 samt fraserna: Was ist deine Lieblingsfarbe? och Meine Lieblingsfarbe ist...
Fredag 11/9
Vi lär oss om olika personer i familjen.
Läxa tills på tisdag 14/9:
Text och glosor till kapitel 4A.
Vecka
38
Måndag 14/9
K-DAG
Tisdag 15/9
Läxförhör.
Vi arbetar med kap. 4B.

Läxa tills på fredag 18/9:
Text och de förprickade glosorna till kap. 4B. Du får naturligtvis gärna lära dig alla orden!
Fredag 18/9
Läxförhör.
Vi lär oss månaderna.

Läxa tills på tisdag 8/9:
Glosorna till kap. 5A.
Vecka 39
Måndag 21/9
Vi går igenom och tränar på presens av haben.
Tisdag 22/9
Läxförhör.
Vi lär oss veckodagarna.
Vi arbetar med kap. 6A och 6B.

Läxa tills på fredag 25/9:
Text och glosor till kap. 6A och kap. 6B
Fredag 25/9
Läxförhör.
Vi arbetar med kap. 5B.
Vecka 40
Måndag 28/9
Vi repeterar.
Tisdag 29/9
Läxförhör.
Vi repeterar.
Fredag 2/10
PROV - se nedan vad du kan träna på inför provet.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.
Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Att träna på inför provet den 2 oktober
Text och glosor
Kap. 1b Hallo! – Tschüs!
Kap. 2b Wo wohnst du?
Kap. 3a Ich spiele Eishockey
Kap. 3b Wie geht´s?
Kap. 4a Meine Familie
Kap. 5a Die Monate
Kap. 5b Wann hast du Sommerferien?
Kap. 6a Die Wochentage
Kap. 6b Gestern, heute, morgen

Grammatik
Presens av haben

ich habe jag har
du hast du har
er hat han har
es hat den/det har
sie hat hon har

wir haben vi har
ihr habt ni har   (ni=många som man säger du till)
sie haben de har
Sie haben Ni har (hövligt tilltal, vuxna människor som man inte känner)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar