onsdag 23 september 2015

Svenska 8F fram till och med vecka 43

På svenskan i 8f håller vi just nu på med två olika arbeten samtidigt. På tisdagslektionerna diskuterar vi ungdomsboken En enda kväll. Eleverna har varje vecka i läxa att läsa ett visst antal sidor hemma. Nedan finns tydliga läxanvisningar. Slutligen avslutas läsningen den 13 oktober med ett läsförståelseprov med övergripande frågor.

På måndagar och på onsdagar arbetar vi med ett författararbete. Detta arbete ska sedan redovisas i en muntlig presentation eller i en film under vecka 43. Deadline för detta arbete är söndagen den 18 oktober. Under informationen om den gemensamma bokläsningen finns uppgiftsbeskrivningen till författararbetet.


Gemensam bokläsning – En enda kväll av Mats Berggren
Vecka 37-42
Förmågor som tränas (Lgr11):
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • formulera sig i skrift och i tal
Upplägg av läsningen
Onsdagen den 9/9           Presentation och gemensam läsning av kapitel 1-2.

Onsdagen den 16/9         Genomgång av planeringen
                                            LÄXA till tisdagen den 22/9: Kapitel 3-8 (s.16-34).

Tisdagen 22/9                  Diskussion av kapitel 3-8.
Gemensam läsning av kapitel 9.
                                            LÄXA till tisdagen den 29/9: Kapitel 10-13 (s.43-62).

Tisdagen den 29/9          Diskussion av kapitel 10-13.
                                            Gemensam läsning av kapitel 14-15.
                                            LÄXA till tisdagen den 6/10: Kapitel 16-19 (s.72-92).

Tisdagen den 6/10          Diskussion av kapitel 16-19.
                                            Gemensam läsning av kapitel 20-21.
LÄXA till tisdagen den 13/10: Kapitel 22-26 (s.104-127).

Tisdagen 13/10                Skriftligt läsförståelseprov av boken En enda kväll.
Ni får ha boken tillgänglig vid läsförståelseprovet.


Författararbete åk 8
Vecka 39-42

Förmågor som tränas:
·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
·         söka information från olika källor och värdera dessa.

Du blir tilldelad en känd författare. Sök fakta om din författare genom att söka information bland annat på biblioteket och på Internet. Läs noga in dig på din författare. Tänk på att försöka få med de flesta av följande punkter i din muntliga presentation om din författare:

 • Födelse/Död
 • Barndom/uppväxt
 • Utbildning
 • Yrken
 • Vuxenliv (äktenskap, barn m.m.)
 • Hur/när började han/hon skriva?
 • Debutverk
 • Andra kända verk (Berätta lite om innehållet i minst två kända verk samt gör en sammanfattning av det utdrag du läst)
 • Eventuella priser/litterära utmärkelser
 • Språk och stil (Vad kännetecknar författarens sätt att skriva?)
 • Övrigt
 • Vad kännetecknar epoken som författaren anses tillhöra? Finns det kopplingar mellan epokens typiska drag och författarens texter? Vilka i så fall?

Du ska också läsa ett utdrag ur ett verk som din författare skrivit och sedan skriva en sammanfattning av detta utdrag. Vilket utdrag du ska läsa får du veta av din lärare.

Förbered en muntlig redovisning inför resten av klassen på ca 5 minuter. Du får själv välja om du vill göra en power point-presentation bestående av enbart bilder eller en filmDina anteckningar gör du antingen i din skrivbok eller i ett Google-dokument. Om du väljer att göra en muntlig redovisning med en power point-presentation, så förbereder dig sedan inför den muntliga redovisningen genom att skriva stödord på små kort. Tänk även på att göra redovisningen ”levande” genom att vara väl förberedd och påläst om författaren du redovisar om. Du får välja om du vill redovisa inför hela klassen eller halva klassen.

Du lämnar in din power point-presentation/film och dina anteckningar/ditt  Google-dokument. Du blir bedömd på din arbetsprocess, dvs. på din förmåga att söka, värdera och sammanställa information från olika källor. Du blir också bedömd på din muntliga redovisning.

OBS!!! Ange dina källor på sista bilden i din power point-presentation/film! Diskutera där även dina källors trovärdighet och tillförlitlighet.

Ni får arbeta med detta under följande svensklektioner:
Vecka 39 – måndag och onsdag
Vecka 40 – måndag och onsdag
Vecka 41 – måndag och onsdag
Vecka 42 – måndag och onsdag
Om man inte hinner bli klar under dessa lektioner får man göra klart författararbetet hemma.

Redovisningarna börjar vecka 43, dvs. måndagen den 19 oktober. Dokumenten delas med mig senast söndagen den 18 oktober.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar