onsdag 9 september 2015

Tyska åk 8 vecka 37-40

Förmågor som tränas:
  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande fyra veckorna.  
Vecka 37
Tisdag 8/9
Läxförhör.
Genomgång av nya starka verb.
Rätta stencil.
Vi arbetar med kap. 1B.
Fortsatt arbete med perfekt av starka verb.
Onsdag 9/9
Muntlig övning.
Dikter TB s. 10.
Vi rättar i ÖB.
Vi arbetar i ÖB med s. 4-5, 7.

Läxa tills på fredag 18/9:
Text och de förprickade glosorna till den andra delen av kapitel 1B.
Fredag 11/9
Läxförhör.
Genomgång av och arbete med kap. 2A.
Türkisch für Anfänger

Läxa tills på tisdag 15/9:
Perfektformerna av verben:
nehmen, schlafen, schreiben, sehen, singen och stehen ÖB s. 125.
Vecka 38
Tisdag 15/9
Läxförhör.
Genomgång av nya starka verb.
Arbeta i ÖB med s. 4-5, 7, 11.
Türkisch für Anfänger

Läxa tills på fredag 18/9:
Text och glosor till kap. 2A.
Onsdag 16/9
Vi rättar i ÖB.
Vi arbetar med tidsuttryck ÖB s. 142-144.
Fredag 18/9
Läxförhör.
Genomgång av och arbete med kap. 2B
Arbete i ÖB med s. 12-13, 15-16.

Läxa tills på tisdag 22/9:
Perfektformerna av verben:
treffen, trinken, tun, vergessen, verlieren och verstehen ÖB s. 125.
Vecka
39
Tisdag 22/9
Läxförhör.
Vi repeterar det som vi lärt oss om perfekt.
Fortsatt arbete i ÖB.

Läxa tills på fredag 25/9:
Text och glosor till kap. 2B.
Onsdag  23/9
Hörövning.
Vi arbetar med sådant som vi ännu inte hunnit klart med.
Fredag 25/9
Läxförhör.
Türkisch für AnfängerLäxa tills på tisdag 8/9:
Anteckningarna om perfekt av oregelbundna verb.  
Vecka 40
Tisdag 29/9
Vi repeterar inför provet..
Onsdag 30/9
PROV - se nedan vad du kan träna på inför provet.
Fredag 2/10
Film.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma. Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

Att träna på inför provet
Text och glosor
Kap. 1A Was macht man alles im Sommer?
Kap. 1B Der Sprung interviewt
Kap. 2A Samstag in München
Kap. 2B Bei der Polizei

Grammatik
Perfekt av regelbundna verb ÖB s. 122-124 OBS! Ni måste kunna de olika formerna av haben på  s. 122.
Perfekt av oregelbundna verb ÖB s. 124-126 OBS! Ni ska kunna formerna på s. 125.
Tidsuttryck ÖB s. 142-144.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar