onsdag 9 september 2015

Tyska åk 9 vecka 37-39


Förmågor som tränas:
  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera i tal och i skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används                  (Lgr11)

Nedan följer en enkel planering för tyskundervisningen de kommande tre veckorna.
Vecka 37
Tisdag 8/9
Läxförhör.
Genomgång av nya verb.
Vi arbetar med kapitel 7a.
Vi rättar och gör klart i ÖB.
Film.
Onsdag 9/9
Genomgång av imperfekt av starka verb.
Vi tränar  på imperfektböjningen av starka verb.


Läxa tills på fredag 11/9:
Text och glosor till den första delen av  kapitel. 7a “Mein Arbeitsplatz ist…” (Endast s. 42).
Fredag 11/9
Läxförhör.
Genomgång av den andra delen av kapitel 7a.
Arbeta i ÖB med s. 42.
Träna på läxorna tills nästa vecka.

Läxa tills på onsdag 16/9:
Temaformerna av följande fyra verb: brechen, essen, fahren och fallen ÖB s. 138.
Vecka 38
Tisdag 15/9
Vi arbetar med kap. 7a.
Vi repeterar perfekt ÖB s. 124-125.

Onsdag 16/9
Läxförhör.
Vi rättar i ÖB och stencil.
Film.

Läxa tills på fredag 18/9:
Text och glosor till den andra delen av kapitel. 7a “Mein Arbeitsplatz ist…” (Endast s. 42).
Fredag 18/9
Läxförhör.
Hörövning.
Vi fortsätter att repetera perfekt ÖB s.126-128


Vecka
39
Tisdag 22/9
Vi repeterar inför provet.
Onsdag 23/9
Vi repeterar inför provet.

Fredag 25/9
PROV - se nedan vad du kan träna på inför provet.
Vissa ändringar i planeringen ovan kan förekomma.Om ni undrar något kan ni mejla mig: susanne.johansson@simrishamn.se

Glosorna finns inlagda på www.glosor.eu  Användarnamn: Sujo1 Lösenord: tyskaglosor
Tänk på att ni alltid ska träna både på text och glosor.

Att träna på till provet
Text och glosor
Kap.  9a Schüler über Schule
Kap. 9b Luises Blog - Kleidung in der Schule
Kap. 7a Mein Arbeitsplatz ist…

Grammatik
Imperfekt av starka verb ÖB s. 124
Perfekt av starka verb - se till så att du kan formerna av haben och sein ÖB s. 124, 126.
Tema av följande verb: beginnen, bekommen, bleiben, essen, fahren, fallen ÖB s. 138

Övrigt
Dialogen “Was ist dein Lieblingsfach? i ÖB s. 51

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar